Frivillighetspolitikk

Utvikling av frivilligheten i Lørenskog

Lørenskog kommune har en aktiv frivillighetspolitikk og i løpet av de siste tre årene er det gjennomført en rekke tiltak for å skape vekst og utvikling i frivilligheten. Dette kan du lese om i rapporten Frivillighet i Lørenskog 2017-2020 (PDF, 2 MB)

Frivillighetspolitisk plattform

Lørenskog kommunes frivillighetspolitikk er nedfelt i en politisk plattform som ble vedtatt i kommunestyret 12. september 2018. Frivillighetspolitisk plattform inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Plattformens formål er å styrke relasjonen mellom kommunen og frivillig sektor, og bidra til forutsigbart og langsiktig samspill mellom partene.

Lørenskog frivillighetsråd

Lørenskog frivillighetsråd ble stiftet 11. april 2019. Rådet representerer frivilligheten i Lørenskog, dvs. alle lokale lag og foreninger og enkeltpersoner som fremmer saker eller utfører oppgaver på frivillig basis. Dette er en sentral høringsinstans for saker som angår lag og foreninger i Lørenskog. Frivillighetsrådet skal være et talerør for frivilligheten og et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen, og skal bidra til utvikling av kommunens frivillighetspolitikk.

Lørenskog frivillighetspris

Lørenskogs frivillighetspris skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling. Alle kan nominere kandidater innen 1. november. 

Frivillighetskonferansen i Lørenskog

Frivillighetskonferansen i Lørenskog er en årlig møteplass for lag og foreninger, enkeltfrivillige, folkevalgte og kommuneansatte i anledning Frivillighetens dag 5. desember. Konferansen har ulike årlige temaer.