Frivillighetspolitikk

Lørenskog kommune har jobbet systematisk og målrettet med frivillighetspolitikk i flere år i tett dialog med bredden av frivilligheten. I 2020 ble Lørenskog kåret til årets frivillighetskommune av KS og Frivillighet Norge.

Her kan du lese mer om hvorfor vi fikk prisen

I løpet av de siste tre årene er det gjennomført en rekke tiltak for å skape vekst og utvikling i frivilligheten. Dette kan du lese om i rapporten Frivillighet i Lørenskog 2017-2020 (PDF, 2 MB)

For mer informasjon kontakt frivillighetspromotor Lillian Halvorsen på e-post lilhal@lorenskog.kommune.no

Frivillighetspolitisk plattform

Lørenskog kommunes frivillighetspolitikk er nedfelt i en politisk plattform som ble vedtatt i kommunestyret 12. september 2018. Frivillighetspolitisk plattform inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Plattformens formål er å styrke relasjonen mellom kommunen og frivillig sektor, og bidra til forutsigbart og langsiktig samspill mellom partene.

Lørenskog frivillighetsråd

Lørenskog frivillighetsråd ble stiftet 11. april 2019. Frivillighetsrådet er et samarbeidsorgan mellom frivilligheten og kommunen, og det er opprettet som følge av Lørenskog frivillighetspolitiske plattform.  

Lørenskog frivillighetsråd har som formål å være et talerør for frivilligheten og et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen. Frivillighetsrådet skal sørge for at kommunens frivillighetspolitikk ivaretar vekst og utvikling av frivilligheten i Lørenskog.

Andre frivillige rådsorganer i Lørenskog

Lørenskog har to ikkekommunale råd som representerer og ivaretar interesser for lag og foreninger innen idrett og musikk. Rådene har samarbeidsavtaler og jevnlige møter med kommunen. Kontakt rådene for mer informasjon. 

Lørenskog frivillighetspris

Lørenskogs frivillighetspris skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling. Alle kan nominere kandidater innen 1. november. 

Frivillighetskonferansen i Lørenskog

Torsdag 3. desember 2020 ble Frivillighetskonferansen arrangert digitalt på kommunens facebookside. Temaet var Hvilken innvirkning har koronapandemien på frivilligheten og hvilken rolle har frivilligheten i Lørenskog i krisetider?

Kveldens bidragsytere var Henrik Syse, Grete Herlofson og lokale organisasjoner. 

Frivillighetskonferansen i Lørenskog er en årlig møteplass for lag og foreninger, enkeltfrivillige, folkevalgte og kommuneansatte i anledning Frivillighetens dag 5. desember. Konferansen har ulike årlige temaer.