Hvordan søke om helse- og omsorgstjenester

Skal du søke tjenester?

Alle søknader og nye henvendelser om helse- og omsorgstjenester sendes til oss via søknadsskjemaet vårt

Når vi har mottatt din henvendelse vil en av våre fagkonsulenter kontakte deg for nødvendig informasjon. Vi vil deretter gjøre en vurdering før vi fatter vedtak i saken.

Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning både i forhold til spørsmål du har innen helse- og omsorgstjenestens områder og om hvilke andre steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Ta kontakt på e-post eller ring i åpningstiden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten. 

Elektronisk versjon av søknadsskjemaet

Papirversjon av søknadsskjemaet

Hvis du må ettersende dokumentasjon / vedlegg til søknaden bruker du dette skjemaet.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag-fredag: 0900 - 1500 

Telefon: 67 93 46 01 
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse

Skårersletta 61 
Nav-bygget, 6.etg 
1473 Lørenskog

Postadresse

Helse og omsorg 
Fag og forvaltning 
P.b. 304 
1471 Lørenskog

Avdelingsleder i fag og forvaltning

Birthe Bergseth 
Mobil: 99 57 98 22 
E-post: birber@lorenskog.kommune.no
 

Virksomhet for fag og forvaltning

Virksomhet for fag og forvaltning er staben til direktøren for helse, omsorg og mestring, og vi jobber på oppdrag fra direktøren og ledergruppa.

Virksomheten har ansvar for forvaltning av kommunens helsetjenester  og driver utviklingsarbeid internt i kommunen, i tillegg til å ivareta oppdraget Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Akershus (USHT).

Hva jobber vi med?

Virksomheten skal forvalte vedtak på tjenester og bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i USHT sin region. 

Virksomhet for fag og forvaltning sitt formål er blant annet å:

Kontakt oss

Vi har kontorer i Margarethas vei 11 (Rolvsrud sykehjem) og i Skårersletta 61 (NAV-bygget).

Nedenfor finner du kontaktinfo til ledere i virksomheten (trykk på fanen for å utvide).

Virksomhetsleder Fag og forvaltning: Margrethe Tangre, marulf@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder fag og forvaltning: Birthe Bergseth, birber@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder lærlinger: Tove Lilleløkken, tli@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder USHT: Hilde Marit Mobråthen, hilmob@lorenskog.kommune.no

Følg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus på Facebook! og Instagram!

Organisasjonskart

Fag og forvaltning er organisert under direktør helse, omsorg og mestring - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart