Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Alarmtelefon for barn og unge 116 111 har sendt ut melding om redusert åpningstid. På Romerike (og dermed for Lørenskog) gjelder ikke dette. Alarmtelefon betjenes hele døgnet av Barnevernvakten på Romerike. Ta kontakt hvis du trenger hjelp!

Alarmtelefon barnevern - Klikk for stort bildeAlarmtelefon barnevern

Det er viktig at alarmtelefonen 116 111 blir godt kjent blant barn og unge, og blant voksne som jobber med dem.
Nettsiden til alarmtelefonen: Alarmtelefon for Barn og Unge

 

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte administrasjonen til alarmtelefonen, enten på telefon sms: 417 16 111
Fra utlandet: +47 954 11 755 , eller på e-post alarm@116111.no.