Bli besøkshjem

Barn på huske som blir dyttet av mann. De smiler og ler. - Klikk for stort bildeHar du og din familie tid og lyst til å stille opp for barn som trenger flere voksne å være sammen med? Colourbox.com

Har du og din familie tid og lyst til å stille opp for barn som trenger flere voksne å være sammen med. 

Barneverntjenesten i Lørenskog har behov for besøkshjem for barn mellom 3-12 år som bor i Lørenskog. Er dette noe for deg?

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie eller en person som tar imot ett barn eller et søskenpar ca. en helg per måned i sitt eget hjem. 

Familien/personen må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år.  Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.  

Formålet med besøkshjem ar at barna knytter bånd med flere trygge voksne, og at de får positive opplevelser. Familien/personen bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. Barnevernstjenesten vil sammen med foreldre gi nødvendig informasjon til besøkshjemmet om det enkelte barns behov før oppdraget starter. 

Hvordan bli besøkshjem?

For å bli vurdert som besøkshjem må dere sende inn søknadsskjema. Dersom dere vurderes som aktuelle vil vi be om utvidet politiattest for alle over 18 år i husstanden, og ha nærmere samtaler med dere.   

Søknadsskjema finner du her 

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjem i Lørenskog kommune blir ansatt i fast stilling opp mot 7,38 % stilling, som utgjør en helg pr. måned. Det gis 76 kr. pr. time, 24 timer pr. døgn. En helg er to døgn og 48 timer. I tillegg kommer utgiftsdekning, kr. 357 pr. døgn for barn under 10 år og kr. 412 for barn over 10 år, se mer her: KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med fagutvikler Ellen Galaasen på telefon 969 42 252 eller
e-post ellgal@lorenskog.kommune.no

Les mer om barnevernstjenesten i Lørenskog kommune her