Er du bekymret for et barn, ungdom eller forelder?

Barneverntjenesten kommer i kontakt med barn, ungdom og familier gjennom at de selv eller andre melder bekymring for hvordan de har det.

Hvis du er alvorlig bekymret for et barn, en ungdom eller foreldres omsorg, anbefaler vi at du tar kontakt med barnevernet. Det kan være lurt å ta en telefon til barnevernet for å få råd om hvordan du kan gå frem:  

Er det akutt, ta kontakt når som helst på døgnet til Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Hva skjer når vi mottar en henvendelse?

Barneverntjenesten arbeider etter barnevernloven. Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår. Her kan du lese lov om barneverntjenester (barnevernloven) – Lovdata.

Alle kan ta kontakt

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten hvis de er bekymret for et barn eller en ungdom. Du kan drøfte bekymringen anonymt  med oss før du vurderer om det skal sendes en bekymringsmelding.

Henleggelse av bekymringsmelding

 Dersom vi ikke vurderer at det er behov for videre undersøkelse, vil bekymringsmeldingen bli henlagt. Foreldre kan få bistand til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.

Opprettelse av undersøkelse

Dersom vi oppretter en undersøkelse om barnas og familiens situasjon, har vi tre måneder til å kartlegge behov og vurdere om og på hvilken måte barnevernet kan være til hjelp. Dette skjer i tett samarbeid med barna og foreldrene.

Vi bruker tid på bli kjent med barnet og familien

Barneverntjenesten bruker tid på å bli kjent med barnet og familien. Barn og foreldres syn på og beskrivelser av situasjonen er sentralt for å kunne vurdere hva slags behov barnet og foreldre har, og om familien trenger barnevernets hjelp. Vi innhenter også ofte informasjon fra andre instanser som for eksempel fra helsestasjon, barnehage, skole og fastlege. Dette skjer etter samtykke fra foreldre og barn.

En undersøkelse kan ende med henleggelse eller opprettelse av tiltak fra barnevernet.

Videre hjelp fra barnevernet

Dersom familien og barna selv ønsker hjelp, og barneverntjenesten vurderer at vilkår for å gi hjelp er til stede, så vil barneverntjenesten fatte vedtak om hjelpetiltak. Dette vedtaket inneholder beslutninger om hva slags type hjelp og hvilke tiltak som tilbys barna og foreldrene.

Les mer om barnevernet på nettsidene til Bufdir.

«Grønn time» hos barneverntjenesten 

Alle kan kontakte barneverntjenesten og få råd dersom de er bekymret for et barn. Vi kaller dette «grønn time». Her kan du drøfte situasjonen uten å fortelle navn på barnet eller foresatte.

Du kan ha grønn time på telefon eller du kan be om en møtetid hos oss ved å ringe eller møte opp i barneverntjenesten mellom kl. 08.00-15.00.

I grønn time kan alle drøfte bekymringer åpent eller anonymt, levere bekymringsmelding på egne eller andres barn, få veiledning om hva barneverntjenesten kan hjelpe med og hva andre hjelpetjenester kan bistå med.

Slik får du tak i oss

Du kan ringe oss i barneverntjenesten mellom kl. 08.00-15.00 alle hverdager på telefon 954 43 513

Du kan skrive til oss på e-post barnevern@lorenskog.kommune.no eller sende brev til
Lørenskog barneverntjeneste
Postboks 304
1471 Lørenskog.

Du kan også komme til våre lokaler i Solheimveien 112, 2. etg, alle hverdager mellom 08.00–15.00 (lunsj kl. 11.30–12.00).

Vi er tilgjengelige for at du kan ta kontakt for spørsmål, råd og veiledning.

Du kan også når som helst ringe gratis på Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Der er det alltid noen som kan hjelpe deg. De vil videreformidle kontakt til lokal barnevernvakt ved behov. Du kan også chatte med dem. Se nettsiden deres her: Alarmtelefonen for barn og unge.