Kontakt barnevernsvakta

Barnevernvakten har døgnbemanning og er tilgjengelig – når barneverntjenesten er stengt. Barnevernvaktens målgruppe er barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier/ pårørende.

Barnevernvakten

Kontaktinformasjon til barnevernvakten

Barnevernvakten Romerike - Øst politidistrikt har beredskap til følgende tider:

  • Barnevernvakten er heldøgnsåpen alle dager i året, og er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm. 
  • Barnevernvakten Romerike politidistrikt har telefonnummer: 64 99 32 70 / 116 111

Barnevernvaktens hovedmålsetning

Barnevernvakten skal være et tilgjengelig barnevern for barn, ungdom og deres pårørende i akutt krise og yte akutthjelp når det har skjedd familievold, konflikter mellom barn og foreldre, kriminalitet eller andre vanskelige hendelser.

Videre skal barnevernvakten være en del av den kommunale barneverntjenesten som skal dekke barnevernoppgaver av akutt karakter, først og fremst på de tider da barneverntjenesten i kommunene er stengt.

Barnevernvakten  Romerike - Øst politidistrikt er lokalisert på Lillestrøm politikammer og betjener følgende kommuner:

Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Gjerdrum, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Nes, Eidsvoll og Lillestrøm.

Barnevernvakten er drift- og personalmessig underlagt Lørenskog kommune, med kommunalsjef for Oppvekst og utdanning som nærmeste overordnede.

Barnevernvakten skal raskt videreformidle sakene til de kommunale barneverntjenestene. De kommunale barneverntjenestene kan også be barnevernvakten foreta hjemmebesøk og foreta kontrollbesøk i saker de arbeider med.

Barnevernvakten samarbeider nært med politiet.

Barnevernvaktens ansatte har sosialfaglig utdannelse - barnevernspedagoger eller sosionomer - og alle har lang erfaring fra barnevernfaglig arbeid.