Romerike krisesenter

Romerike Krisesenter er ett av totalt 47 krisesentre i Norge. Kommunene på Romerike er et interkommunalt selskap som gir tjenester på vegne av følgende kommuner: Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Enebakk.

Romerike Krisesenter sitt døgnåpne telefonnummer

Målgruppe

Mennesker som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi har egne avdelinger for kvinner og menn. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter. Alle ansatte har taushetsplikt.

Krisesentrene kan bl.a. tilby: Råd og veiledning på telefon, informasjon om rettigheter, samtaler på krisesenteret og et trygt og midlertidig botilbud for deg og dine barn, hjelp til å få kontakt med andre hjelpeinstanser som lege, advokat, politi, Nav eller andre.

Les mer om Romerike Krisesenter på deres hjemmesider eller på facebook: https://www.facebook.com/RomerikeKrisesenter/