Fastlege

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet.

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakten (116 117).

Står det om liv, ring 113.

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

På Helsenorge finner du mer informasjon om fastlegeordningen.

Velge fastlege

Det er fritt valg av fastlege i Norge, men det forutsetter at fastlegen har ledig plass på sin liste. Er det ikke ledig plass, kan du velge å stå på venteliste. I Lørenskog kommune har vi 8 legesentre og grunnet befolkningsvekst i kommunen, får vi stadig flere fastleger. Du kan finne og bytt fastlege på helsenorge.no

Evt. kan du ringe 800HELSE (800 43573)

Legesentre i Lørenskog kommune

Legesentre i Lørenskog kommune
Navn på legesenter Hjemmeside Besøksadresse Telefon
A Klinikken Hjemmeside Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
67920030
Dovre legesenter Hjemmeside Boecks gate 3,
1473 Lørenskog
67904730
Elavit legesenter Hjemmeside Solheimveien 30,
1473 Lørenskog
67900719
Fjellhamar legesenter Hjemmeside Lørdagsrudveien 2,
1472 Fjellhamar
67927333
Losbyveien legesenter Hjemmeside Losbyveien 34,
1475 Finstadjordet
67906848
Lørenskog legesenter Hjemmeside Haneborgveien 91-93,
1472 Fjellhamar
67911590
Rasta legesenter Hjemmeside Rastastubben 3,
1476 Rasta
67923400
Skårer legesenter Hjemmeside Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
67911470

Klage på fastlegen

Vil du klage på fastlegen din, er det ulike steder du skal sende klagen ut ifra hva den gjelder.

Kommuneoverlegen er rett adressat for klager på organisatoriske forhold, som tilgjengelighet, ventetid osv.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er rett adressat for klager på legenes faglige vurderinger og medisinske behandling.

Det er bare pasienten selv som kan klage på helsehjelpen vedkommende fikk eller ikke fikk. Hvis en annen skal klage på vegne av andre, må det foreligge skriftlig samtykke fra pasienten.

Personsensitiv informasjon må ikke sendes på e-post.