Hjelpemiddeltjenesten

Ved kortvarig behov for hjelpemidler skal den kommunale hjelpemiddeltjenesten brukes. 

Hva tilbyr vi?

Hjelpemiddeltjenesten har i tillegg til utlån av hjelpemidler ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. Vi oppfordrer om at alle som har mulighet for å hente/bringe hjelpemidlene selv gjør det. Dersom åpningstidene ikke passer, ta kontakt så avtaler vi en annen tid for henting/tilbakelevering. 
 

Andre ressurser
Dersom du trenger behandlingshjelpemidler (forstøvere, oksygen osv) må du kontakte Behandlingshjelpemiddelsentralen på Ahus
Dersom du trenger trygghetsalarm må du ta kontakt med fag- og forvaltningsavdelingen
Dersom du trenger parkeringsbevis for bevegelseshemmede kan du lese mer på denne siden

Hvem kan få tilbudet?

Alle innbyggere i kommunen kan kontakte hjelpemiddeltjenesten for å få lånt hjelpemidler på kortvarig lån.

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddeltjenesten dersom du vet hva du skal låne. Lånetiden er så lenge behovet er, men maks tre måneder. 
Eksempel på hjelpemidler er rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk, rullestol osv. 
Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid. 

Du kan også ta kontakt med hjelpemiddeltjenesten dersom det er noe feil på hjelpemidlene du bruker hjemme.

Slik låner du

Det er ikke behovsutprøving eller søknadsskjema for å låne hjelpemidler på korttidslån. Vi trenger å registrere hvem som låner og kontaktinformasjon. 
Vi vil helst at hjelpemidlene hentes og tilbakeleveres av lånetaker eller pårørende. Utstyr som ikke er i bruk må leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig. 

Dersom du har et langvarig behov for hjelpemidler, ta kontakt med fysioterapi- og ergoterapitjenesten på tlf. 67 49 63 45.

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Kontaktinformasjon hjelpemiddeltjenesten

Åpnings- og telefontid: tirsdager og onsdager kl. 8-10 og 14-15, Fredager kl. 8-11. 
Telefon: 67 49 17 25 
E-post: hjelpemiddeltjenesten@lorenskog.kommune.no              
Besøksadresse: Mailandveien 26

Gabriella Lindman, avdelingsleder 
gablin@lorenskog.kommune.no