Hvem skal jeg kontakte for hjelp?

Kortvarig behov

Dersom du har et kortvarig behov for hjelpemidler skal du kontakte hjelpemiddeltjenesten. Kontaktinformasjon står i bunnen av artikkelen deres.

Eksempel er om du har gjennomgått en operasjon, eller skade som er forbigående.

Varig behov

Dersom du har et varig behov, og/eller trenger hjelp til å finne gode løsninger for deg, kan du ta kontakt med fysioterapi- og ergoterapitjenesten i kommunen. Merk at det er ulik kontaktinformasjon utfra din alder (under eller over 18 år).