Trygghetsalarm

Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en alarmknapp du kan ha på armen eller i en snor rundt halsen. Alarmknappen brukes for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når du ikke klarer å tilkalle hjelp på annen måte. Hvis du utløser alarmen, vil vårt responssenter umiddelbart ta kontakt med deg på telefon eller via alarmen, vurdere oppfølging videre og eventuelt rykke ut.

Ved fare for liv, ring 113 hvis mulig.

Trygghetsalarmen fungerer kun inne i boligen din. Hvis du har behov for trygghetsalarm også utendørs, må dette søkes via skjemaet "søknad om helse- og omsorgstjenester".

Hvem kan få tilbudet?

I Lørenskog kommune kan alle innbyggere få innvilget trygghetsalarm, uavhengig av helsemessig status. 

Merk at hvis du har behov for andre tjenester eller hjelpemidler enn trygghetsalarm, må dette søkes via skjemaet "søknad om helse- og omsorgstjenester".

Slik søker du

Her finner du søknadsskjemaet.

Det er viktig at du svarer på skjemaet så utfyllende som mulig. Når skjemaet er sendt, vil du bli kontaktet for videre oppfølging av saken. 

Dersom du får hjelp av pårørende til å fylle ut skjemaet, kan disse logge seg inn med egen Bankid og søke på vegne av deg.

NB! Dette skjemaet signeres elektronisk. Signeringsprosessen kan ta litt tid og det er viktig at du ikke lukker nettleseren før signeringen er fullført. Ikke lukk vinduet før du ser «Kvittering for innsendt skjema» på skjermen. 

Hva koster det?

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, og trygghetsalarmen medfører dermed en egenandel. Denne oppdateres årlig. Pr. 01.januar 2024 koster trygghetsalarmen:

  • Kr. 123,- pr. måned om du har inntekt under 2 G. 
  • Kr. 450,- pr. måned om du har inntekt over 2 G. 

Informasjon om grunnbeløpet (1 G).

Hva skjer videre?

Når skjemaet er sendt, vil du bli kontaktet for videre oppfølging av saken. 

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp til utfylling av skjemaet eller ønsker mer informasjon om tjenesten, kan du ta kontakt med Fag og Forvaltning på e-post samforvalt@lorenskog.kommune.no, eventuelt på telefon 67 93 40 00. 

Forutsetninger for utlevering av trygghetsalarm

Ved utlevering av trygghetsalarm vil kommunen ha behov for nøkkel slik at de kan komme inn i boligen hvis det er nødvendig. Dersom du skulle bytte dørlås, er det viktig at du gir oss beskjed om dette og utleverer ny nøkkel. Vår samarbeidspartner som bistår kommunen ved utrykning, vil kontakte låsesmed dersom det ikke er mulig å låse seg inn. Denne utgiften må du dekke selv dersom du har unnlatt å gi beskjed om låsbytte.