Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til deg mellom 13 og 23 år.

Hvordan ta kontakt?

Ta kontakt med helsestasjon for ungdom på telefon eller send SMS.

SMS skal ikke inneholde helseopplysninger eller personsensitive opplysninger, som fødselsnummer eller sykdommer du har.

Helsestasjon for ungdom

Lørenskog hus (7. etg.)
Festplassen 1 
1473 Lørenskog

Telefon: 67 49 50 29 eller sms på telefon 99 47 79 63

Hva kan du få hjelp til?

HFU tilbyr:

 • drop-in tilbud på mandager fra kl. 16.00-19.30
 • samtaler om fysisk, psykisk og seksuell helse
 • oppfølgning på ruskontrakter
 • stressmestring og avspenning
 • rusforebygging

Drop-in mandag kl. 16.00-19.30:

Hos oss kan du komme for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

 • fysisk helse
 • psykisk helse
 • seksuell helse
 • prevensjon
 • test for seksuelt overførbare sykdommer
 • graviditetstest
 • innsetting av p-stav og hormonspiral
 • underlivsundersøkelse
 • avspenning og stressmestring hos fysioterapeut

Vi henviser til fastlege eller spesialist ved behov.

Husk at alle som jobber på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

På drop-in tilbudet arbeider:

 • Lege
 • Helsesykepleier
 • Sekretær
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Fysioterapeut 

Helsestasjon for ungdom - psykisk helse

HFU tilbyr samtaler til ungdom mellom 13 og 23 år.

Hvis du ønsker å få hjelp, ta kontakt direkte med Helsestasjon for ungdom eller skolehelsetjenesten på din skole.

Rusforebyggende team

Er du under 24 år og bekymret for egen rusbruk? Eller er du som forelder bekymret for ungdommens rusbruk? Det finnes hjelp!

Vi i Rusforebyggende team ønsker å gi helhetlig oppfølging. Vi tilbyr samtaler etter den enkeltes behov, blant annet individuelle samtaler og foreldreveiledning. Ved behov samarbeider vi med skole, NAV og andre instanser. 

Samarbeidet med ungdom- og videregående skoler omhandler også rusundervisning til elever og foresatte.

Rusforebyggende team består av: helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier og utekontakt.

Kontakt til teamet gjøres via telefon til Helsestasjon for ungdom: 

67 49 50 29 eller send sms på telefon 99 47 79 63

Vaksiner til ungdom mellom 16 og 20 år

Ungdom som tidligere har takket nei til eller ikke har mottatt tilbud om vaksiner som er en del av Barnevaksinasjonsprogrammet, kan få vaksinere seg gratis på Helsestasjon for ungdom eller på Vaksinekontoret. Ta kontakt på telefon 67 49 50 29 for å avtale time.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Retningslinjer for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Kommunehelsetjenesteloven

Nettsider

Utekontakten

www.sexogsamfunn.no

www.unghelse.no

www.ung.no

Alarmtelefon for barn og unge

Kors på halsen