Helsestasjon for ungdom - HFU

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til deg mellom 13 og 23 år.

Hvordan ta kontakt?

Ta kontakt med helsestasjon for ungdom på telefon eller send SMS.

SMS skal ikke inneholde helseopplysninger eller personsensitive opplysninger, som fødselsnummer eller sykdommer du har.

Helsestasjon for ungdom

Lørenskog hus (7. etg.)
Festplassen 1 
1473 Lørenskog

Telefon: 99 47 79 63 (send gjerne SMS)

Hva kan du få hjelp til?

HFU tilbyr:

 • drop-in tilbud på mandager fra kl. 16.00-19.30
 • samtaler om fysisk og psykisk helse
 • oppfølgning på ruskontrakter

Drop-in mandag kl. 16.00-19.30:

Hos oss kan du komme for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:

 • fysisk helse
 • psykisk helse
 • seksuell helse
 • prevensjon
 • test for seksuelt overførbare sykdommer
 • graviditetstest
 • innsetting av p-stav og hormonspiral
 • underlivsundersøkelse

Vi henviser til fastlege eller spesialist ved behov.

Husk at alle som jobber på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

På drop-in tilbudet arbeider:

 • Lege
 • Helsesykepleier
 • Sekretær

Helsestasjon for ungdom - psykisk helse

I samarbeid med Forebyggende psykisk helsetjeneste tilbyr vi kortvarige samtaler til ungdom mellom 13 og 23 år.

Hvis du ønsker å få hjelp, ta kontakt direkte med Helsestasjon for ungdom eller skolehelsetjenesten på din skole.

Rusforebyggende team

Er du under 24 år og bekymret for egen rusbruk? Eller er du som forelder bekymret for at ungdommen din bruker illegale rusmidler? Det finnes hjelp!

Vi i Rusforebyggende team er opptatt av å se hele personen og gi god og helhetlig oppfølging. Vi tilbyr blant annet individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldreveiledning samt kartlegging og behandling av psykiske plager. Vi samarbeider også tett med NAV, skole og andre instanser etter behov. Ved oppstart hos oss må man underskrive en ruskontrakt og møte til jevnlige samtaler og urinprøver. 

Rusforebyggende team består av: helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier, utekontakt, psykolog og familieterapeut 

Kontakt til teamet gjøres via telefon til Helsestasjon for ungdom: 99 47 79 63.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Retningslinjer for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Kommunehelsetjenesteloven

Nettsider

Utekontakten

www.sexogsamfunn.no

www.unghelse.no

www.ung.no

Alarmtelefon for barn og unge

Kors på halsen