Lavterskeltilbud psykisk helse

Vi i Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) jobber forebyggende gjennom kurs, foreldreveiledning og behandling av lettere til moderate psykiske helseplager.

Tilbudet er for alle aldre og er gratis for alle som bor i Lørenskog kommune. Du trenger ikke henvisning. Du må regne med ventetid til vårt individuelle tilbud. 

Hva tilbyr vi?

Vi har en rekke ulike tilbud:

  • Rådgivning over telefon
  • Nettbaserte selvhjelpsprogrammer med ukentlig telefonoppfølging
  • Individuelle terapisamtaler
  • Foreldreveiledning
  • Kurs for å mestre foreldrerollen og ulike psykiske plager

Våre kurs

Kursene vi tilbyr er mer omfattende i tid enn individuell oppfølging. På våre kurs kan du møte andre i lignende situasjon og dette kan fremme fellesskap, opplevelse av gjenkjenning og støtte fra andre. Dette har ofte en verdi og dimensjon som individuell oppfølging ikke kan gi. Ventetiden til våre kurs er normalt kortere enn ventetiden på individuell oppfølging. For å delta på og få godt utbytte av kurs må du forplikte deg både til oppmøte og egenarbeid.

Her finner du alle kursene vi tilbyr.

Informasjon om kurs og grupper som starter opp finner du også på vår Facebook-side: Forebyggende psykisk helsetjeneste

Selvhjelpsprogrammer

Vi tilbyr også oppfølging med nettbaserte selvhjelpsprogrammer fra Assistert selvhjelp. Programmene er basert på evidensbaserte og nyttige metoder for en rekke temaer og utfordringer knyttet til psykisk helse.

Barn og ungdom

Ved oppfølging av barn under 12 år tilbyr vi i hovedsak foreldreveiledning og foreldrekurs. Eventuelle samtaler med barna skjer i kombinasjon med tett foreldreoppfølging, eller i familiesamtaler. For barn som er 12 år og oppover er det ofte mer aktuelt med individuelle samtaler, men vi samarbeider tett med foreldre der det er mulig. 

Hvem kan få tilbudet?

Alle som bor i Lørenskog kommune. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Slik søker du

Du søker/henvender deg ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

For deg over 20 år: henvendelsesskjema til voksenteamet ved FPH. 

For deg under 20 år eller som ønsker hjelp til ditt barn/ungdom: henvendelsesskjema til barneteamet ved FPH. 

Dersom du har spørsmål, har problemer med å logge inn eller fylle ut skjemaet, ta kontakt med oss på telefon 67 20 16 40.

Hva koster det?

Alle våre tilbud er gratis.

Hva skjer videre?

Du vil få svar innen ti arbeidsdager med et tilbud eller en anbefaling som passer for deg og din problemstilling. 

Kontakt oss

Andre henvendelser

Har du andre henvendelser, kan du ta kontakt på fph@lorenskog.kommune.no NB! Vi understreker at du ikke kan bestille time eller skrive om din helsetilstand via e-post på grunn av personvern, men still oss gjerne generelle spørsmål.

Åpningstider

  • Mandag - onsdag kl. 08:30 - 11:00 og 12:30 - 15:00. 
  • Torsdag - stengt
  • Fredag kl. 08:30 - 11:00.

Her finner du oss 

Lørenskog hus
Festplassen 1
1473 Lørenskog

Vi holder til i 7. etasje.

Postadresse

Lørenskog kommune
Forebyggende psykisk helsetjeneste
Postboks 304
1471 Lørenskog