Pakkeforløp

Hvis fastlegen eller en annen kommunal instans sender henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil du noen ganger komme inn i et «pakkeforløp». 

Hva er pakkeforløp?

Det er en standardisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, ansvarsplassering og ikke minst tidsfrister.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker. De skal sikre samhandling mellom brukeren, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Hvilke pakkeforløp finnes?

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for psykoselidelser
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Pakkeforløp gravide og rusmidler
  • Pakkeforløp spiseforstyrrelser
  • Pakkeforløp tvangslidelser
  • Pakkeforløp somatisk helse og levevaner

Mer informasjon hos Helsedirektoratet, Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt

I Lørenskog kommune kan avdeling for samhandling og forvaltning kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson Nina Arnesen, telefon 909 70 742.