Demensomsorg

Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske? 

Illustrasjon av en ung kvinne som passer på en gammel kvinne - Klikk for stort bilde
 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har svekket dømmekraft 
 • Har problemer med å klare seg i hverdagen

 

Hukommelsesteamet i Lørenskog

Hva tilbyr vi?

Hukommelsesteamet skal bidra til at personer med demens og deres pårørende får og utredning, systematisk oppfølging, råd og veiledning på en trygg og god måte.

 • Vi kommer på hjemmebesøk for å kartlegge eventuelle hjelpebehov.
 • Vi gir råd og veiledning om diagnose, oppfølging og behandling.
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 • Vi samarbeider med fastlegene, institusjoner og tjenester i hjemmet.
 • Vi er ansvarlig for gjennomføring av pårørendeskole og samtalegrupper

Pårørendekurs våren 2023

Hukommelsesteamet holder pårørendekurs for pårørende til personer med demens to ganger i året. Vårens kurs starter 21.3.23 klokken 18. Trykk her for å se program og detaljer for påmelding. (PDF, 178 kB)

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Hukommelsesteamet inviterer til samtalegrupper hvor du kan fortelle om egne og høre om andres opplevelser og erfaringer. Å møte andre som er i samme situasjon, kan være en støtte og et bidrag til egen mestring av dagene.

Informasjon om samtalegrupper for våren 2023 finner du her: 

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens våren 23 (DOCX, 129 kB)

Hvem kan få tilbudet?

Alle med en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som helsepersonell.

Hva koster det?

Hukommelsesteamets tjenester er gratis.

Behov for annen aktivitet eller opphold i institusjon?

Kommunen har egen avdeling for aktivitetstilbud, kultur og frivillighet. Det er også flere avdelinger ved sykehjemmene som er tilrettelagt for personer med demens. Krydderhagen, Losbyveien, Finstad og avdeling A på Rolvsrudhjemmet. Enkelte av disse tilbyr særlig tilpasset tilbud i skjermet enhet for de som trenger det. I tillegg har Tjenester i hjemmet avdeling 1, økt kompetanse på hukommelsesutfordringer. 

 

Lørenskog kommunes hukommelsesteam

Teamet består av:

Kjersti Garhovd-Skar , hukommelseskoordinator:

 

Wenche Berg, spesialhjelpepleier: 

 

Kristine Kjeldsberg, ergoterapeut:

 

Karoline Lillejordet, ergoterapeut

 

Telefontid: mandag-onsdag-fredag 10.00 - 14.00

 

Ytterligere informasjon, filmer, tips og råd :

Demenslinjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen/demens

Veiviser demens/aldring og helse 

Filmen Jakten på de gode øyeblikkene

Filmen: Vær her

Filmen: SANDRAS historie

Filmen: kontakt gjennom minner

Filmen: Gode stunder - å kommunisere med personer med demens

Søknad om helse og omsorgstjenester digital

Søknad om helse og omsorgstjenester papirversjon