Kreftkoordinator

Har du, eller kjenner du noen som har kreft? Kreftkoordinator er en tjeneste i kommunen som ikke styres av vedtak og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. 

Hva tilbyr vi? 

Kreftkoordinator kan:

  • Veilede den kreftrammede og deres pårørende på en best mulig måte for å tilrettelegge hverdagen.
  • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.
  • Tilby støttesamtaler til den kreftrammede og dens pårørende.
  • Bidra til å samordne tilbud og tjenester til den kreftrammede og dens pårørende.   
  • Samarbeide med fastleger, kommunens tjenester, Ahus eller behandlende sykehus, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl.
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
  • Støtte de etterlatte i ukene etter dødsfallet.

Hvem kan få tilbudet? 

Kreftkoordinatoren møter kreftrammede i ulike faser. Det kan være brukere med nyoppdaget sykdom, brukere under aktiv behandling, eller brukere som er ferdigbehandlet og er under rehabilitering.

Kreftkoordinatoren møter også kreftrammede som ikke kan bli frisk av sin kreftsykdom, der fokuset blir lindring og omsorg inntil døden. Fokus er best mulig kreftomsorg og tilbud til den kreftrammede og dens pårørende i kommunen. 

Kreftkoordinatoren favner mennesker i alle faser av sykdommen og alle aldre.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator i kommunen eller ta kontakt med Samhandling og forvaltning. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Slik søker du 

Du kan ta direkte kontakt. Det kreves ikke egen søknad eller vedtak på denne tjenesten. 

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis.

Temakafé for kreftpasienter og pårørende

Temakafé er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte.
Stikk innom for en kaffe og en hyggelig samtale med noen som har gått eller går igjennom noe av det samme som deg. På temakafeen tar vi opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft.

Temakafeen foregår utvalgte fredager kl. 11.00-13.00 i kafeen hos Lørenskog frivilligsentral (Volt kafé) i 6. etg på Lørenskog hus.

Datoer våren 2024:


Fredag 12. januar: Hverdagsglede, v/psykolog fra Forebyggende psykisk helse i kommunen
Fredag 9. februar: Kosthold og kreft, v/Kreftforeningen
Fredag 15. mars: Balanse mellom aktivitet og restitusjon, v/Cato-senteret
Fredag 12. april: Rettigheter og økonomi, v/Kreftforeningen
Fredag 24. mai: Montebellosenteret . hvilke tilbud og kurs har vi, v/Maria Munsters, Montebello
Fredag 14.juni: Pårørenderollen - utfordringer ved å gå løpet sammen med den syke v/psykolog fra Forebyggende psykisk helse i kommunen


Det er ingen påmelding – du er alltid hjertelig velkommen!

Temakafeen drives i regi av kreftkoordinator i kommunen, i samarbeid med Kreftforeningen, frivillige i Lørenskog sanitetsforening og Lørenskog frivilligsentral.

Portrett av kreftkoordinatoren - Klikk for stort bildeKreftkoordinator Hilde Merete Stoltz Foss

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator
Hilde Merete Stoltz Foss
Telefon: 94 88 55 04 / 67 93 46 01
E-post: hilfos@lorenskog.kommune.no
 

Samhandling og forvaltning
Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no.
Nettside