Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). 

For mer informasjon om hvorfor ungdom er spesielt utsatt for hjernehinnebetennelse, vaksineanbefalinger og andre forebyggende tiltak, se Helsenorge og FHI

Hvordan få vaksinen

I Lørenskog får alle elever på videregående skoler tilbud om ACWY-vaksine. Denne vaksinen settes på skolene i februar/mars 2024 og koster per i dag 450 kroner.

Hvis du ønsker å vaksinere deg utenom dette, kan du kontakte Vaksinekontoret i Lørenskog. 

 To ulike vaksinetyper

Det finnes to ulike vaksinetyper for smittsom hjernehinnebetennelse:

1.) ACWY-vaksine. Den beskytter i form av en kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Med dagens smittesituasjon vil ACWY-vaksinen gi bredest dekning i aldersgruppen 16-19 år i Norge. Derfor er det denne vaksinen som primært anbefales til ungdom i Lørenskog og gir den bredeste beskyttelsen i denne aldersgruppen.

2.) B-vaksine. Før tilfellet i 2023 i Bærum med meningokokk B sykdom, hadde man ikke sett tilfeller med meningokokk B sykdom blant norsk ungdom siden 2014. Vaksinen mot meningokokk type B er derfor først og fremst betegnet som et reiseråd og er særlig aktuelt hvis reisen inkluderer aktiviteter med tett samvær som for eksempel festivaler, idrettssamlinger og russetur. De som ønsker å beskytte seg mot alle gruppene av meningokokkbakterien som sirkulerer i Norge bør vaksinere seg med både ACWY vaksine og B vaksine. 

Vaksiner deg i god tid

Det anbefales at du vaksinerer deg i god tid før russefeiring eller andre tilsvarende aktiviteter begynner.

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av én dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinene gir beskyttelse. Meningokokkvaksine gir beskyttelse i ca. 10 år (for Nimenrix).

Bivirkninger

Meningokokkvaksinene kan gi de samme vanlige og forbigående bivirkningene som andre vaksiner. Dette inkluderer vondt i armen, feber, hodepine, tretthet, kvalme samt muskel- og leddsmerter. 

FHI følger nøye med på utviklingen og anbefalingen vil kunne endres.

Du finner mer informasjon om vaksinene hos FHI

FHI har også lagt ut informasjon rundt tilfellet av smittsom hjernehinnebetennelse i Bærum august 2023.