Vaksine mot mpox (apekopper)

Mpox (apekopper) skyldes et virus (monkeypoxvirus), og gir sykdom med feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett. De fleste blir friske uten behandling. 

Hvordan smitter mpox? 

Mpox smitter mellom mennesker hvis man har tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Dette utbruddet har så langt hovedsakelig rammet menn. 

Vaksine  

Vaksinen som brukes mot mpox er en tredjegenerasjons koppevaksine. Det er lite erfaring med bruk av denne vaksinen, men den kan gis både før og etter smitte, og det antas at den kan forebygge sykdom og alvorlig sykdomsforløp.  

Grunnet begrenset tilgang på vaksinen globalt, er det nødvendig med en streng prioritering og fortløpende vurderinger rundt bruken av de tilgjengelige dosene. 

Tilbud om vaksine før man utsettes for smitte (primær preventiv vaksinasjon, PPV) 

Vaksinasjon før man utsettes for smitte (primær preventiv vaksinasjon, PPV) tilbys bare til personer som har særlig stor risiko for å få mpox (se tabell lenger ned i artikkelen). Dersom du tilhører prioriteringsgruppe 1 og ønsker vaksine, bør du kontakte legen som vanligvis følger deg opp.  

Dersom du oppfyller kriteriene for prioriteringsgruppe 2 eller 3 og ønsker vaksine, vil du kunne få et tilbud om dette på vaksinekontoret i Rælingen kommune, som vi har et samarbeid med. Du kan ta kontakt med dem per telefon 404 33 055 for å gjøre en avtale. Telefonen er bemannet tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 - 11.00. Du kan også få avtalt time i Rælingen kommune via fastlegen din.  

Vaksinasjon mot mpox koster 200,- per vaksine. Det er vanligvis behov for 2 vaksiner. Vaksinatørene må vaksinere flere personer samme dag fordi et hetteglass med vaksine er nok til 4-5 personer og vaksinen har kort holdbarhet. Det er derfor viktig at du tar imot timen du får.  

Grupper som er aktuelle for primær preventiv vaksine (PPV) mot mpox (apekopper)

Grupper som er aktuelle for primær preventiv vaksine (PPV) mot mpox (apekopper)
Prioritet  Personer tilbudet gjelder for
Gruppe 1 - Personer i denne gruppen får tilbud i spesialisthelsetjenesten
  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive ELLER står på hiv-PrEP
  • Menn eller transpersoner som selger sex til menn
Gruppe 2 - Personer i denne gruppen får tilbud i kommunehelsetjenesten Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder
Gruppe 3 - Personer i denne gruppen får tilbud i kommunehelsetjenesten
  • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
  • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med mpox innlagt på sykehus  
  • Laboratoriepersonell som arbeider med levende mpoxvirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc)

Prioriteringsgruppene i tabellen kan endres dersom FHI vurderer det hensiktsmessig.

Mer informasjon om mpox

Du kan lese mer om mpox og vaksinering hos FHI og Helsenorge