Fjellhamar Bruk

Industrihistorien ved Fjellhamar Bruk / Fjeldhammer Brug / Icopal startet med sagbruk allerede på 1500-tallet. Senere ble det produsert byggevarer, plastprodukter og veiasfalt. Nå er stedet i ferd med å bli en kulturfabrikk.

Fabrikkbygning langs en elv og foss - Klikk for stort bildeFjellhamarelva og Fjellhamar Bruk Siri Adorsen / Lørenskog kommune

I 1520 ble Stalsberghagen sag igangsatt ved Fjellhamarfossen. I 1850-årene overtok grosserer Wincentz Thurmann Ihlen sagbruket, Fjellhamar gård og andre eiendommer i området. Han bygget stedet om til kornmølle og korntørkeri.

I 1893 ble eiendommen skilt ut fra Fjellhamar gård. Brødrene Bache-Wiig kjøpte bruket. De anla en pappfabrikk ved fossen. Aksjeselskapet Fjeldhammer Brug ble registrert 14. mai 1895. Demningen sto ferdig samme år. I 1901 ble det lagt jernbanespor inn til fabrikken.

I 1917 fikk bruket lisens på å produsere Icopal asfalttakpapp. Utover 1900-tallet ble fabrikken videre utbygget og startet med taktekking, veiarbeid og produksjon av plastartikler og takstein. I 1995 endret A/S Fjeldhammer Brug navnet til Icopal AS i forbindelse med hundreårsjubileet.

En stor, innendørs åpen bygning - Klikk for stort bildeInne i Maskinhallen Lørenskog hus

Nå pågår jobben med å gjøre om fabrikkanlegget til en kulturfabrikk. Høsten 2023 tas den gamle Maskinhallen i bruk som konsertarena. Les mer om forvandlingen fra fabrikk til kulturarena.