Innovative anskaffelser

Lørenskog kommune er partner i Leverandørutviklingsprogrammet. Programmets oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative offentlige anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester.

Her finner du mer informasjon om innovative anskaffelser og Leverandørutviklingsprogrammet.

Eksempel på innovativ prosess gjennomført i Lørenskog.

Lørenskog deltar også på spennende prosjekt for håndtering av overvann sammen med Bærum kommune.