Naboliste

Matrikkelforskriften gir føringer for utlevering av nabolister.

For å få utlevert naboliste må du:

  1. Ha en gyldig grunn.
  2. Du må identifisere deg.

Enhver hjemmelshaver har rett til å få informasjon om hvem som eier naboeiendommene. Er du ikke hjemmelshaver må du ha fullmakt fra grunneier. Kommunen må arkivere utleveringen.

Bestilling

Naboliste i pdf kan bestilles elektronisk fra Infoland, Norkart eller Proconet.

Elektronisk nabovarsling som sendes via Altinn kan bestilles fra Norkart, hvis du er en bedriftskunde kan det også bestilles fra Infoland.