Fjerne grensemerke

Har du behov for midlertidig fjerning eller fjerning av eksiterende grensemerke må du informere naboene og Lørenskog kommune. Har du ikke avtale med naboene og kommunen regnes det som ulovlig fjerning. Ulovlig fjerning, flytting eller ødeleggelse av grensemerker kan straffeforfølges etter straffeloven paragraf 364. Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv da det ikke blir kontrollert at det blir satt ned på riktig sted.