Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er klarlegging av eksisterende grenser og/eller opprettelse av nye grenser. Under en oppmålingsforretning beskrives eiendomsgrensene og rettighetene til fast eiendom.

Her skal vi forklare hvordan selve oppmålingsforretningen gjennomføres. Det er 3 ulike måter å gjennomføre:

Oppmålinsforretnigstyper