Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er klarlegging av eksisterende grenser og/eller opprettelse av nye grenser. Under en oppmålingsforretning beskrives eiendomsgrensene og rettighetene til fast eiendom. Her forklares de ulike måtene en oppmålingsforretning kan gjennomføres. 

Her skal vi forklare hvordan selve oppmålingsforretningen gjennomføres. Det er 3 ulike måter å gjennomføre:

Oppmålingsforretningstyper