Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivilling ordning for å avklare forutsetninger for byggetiltaket du ønsker å gjennomføre, og kan benyttes ved alle typer byggetiltak etter plan- og bygningsloven.

På forhåndskonferansen får du også informasjon om rammene i byggesaken som vil ha betydning for den videre saksbehandlingen i kommunen.

Behovet for forhåndskonferanse vil være størst ved tiltak som krever en mer omfattende prosjektering. Byggesaksavdelingen i Lørenskog kommune tilbyr også veiledningstimer i byggesak, hvor du kan få veiledning i mindre komplekse byggesaker.

Ønsker du å bestille veiledningstime i byggesak, gjøres dette på telefon til 6793 4250.  Har du behov for forhåndskonferanse, kan du anmode om dette via nettskjemaet her.