Priser og gebyrer

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2023 for byggesak. (PDF, 145 kB)