Priser og gebyrer

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2022 for byggesak. (PDF, 304 kB)