Priser og gebyrer

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2024 for byggesak. (PDF, 219 kB)