17. mai i Lørenskog 2020

17. mai 2020 i Lørenskog blir nedskalert

Med bakgrunn i den utfordrende situasjonen vi er i, så vil 17. mai 2020 i Lørenskog bli nedskalert.
17. mai komiteen venter på føringer fra sentrale myndigheter for feiring av vår Nasjonaldag.
Komiteen er forberedt på normal feiring dersom det skulle bli aktuelt, men planen er nå et nedskalert arrangement.

Vi vil komme med nærmere informasjon så fort vi vet noe.

Vi ber om forståelse for at det er en utfordrende situasjon å arrangere 17. mai 2020, både for oss sentralt, men ikke minst for dere lokalt på skoler, i korpsene, i korene, i speiderne, hos våre leverandører og samarbeidspartnere.
Ha en riktig fin påske og ta vare på de rundt dere.

Med vennlig hilsen

den sentrale 17. mai komiteen i Lørenskog