17. mai - 2021

17. mai 2021 er ikke avlyst!
Usikkerhet knyttet til hvordan 17. mai i Lørenskog kan markeres.

  • Det er lite sannsynlig at det blir vanlig feiring med barnetog, samling i Rådhusparken, og lokale arrangement på skolene.
  • Den sentrale 17. mai komiteen jobber for at nasjonaldagen blir markert så verdig og bredt som mulig, ut ifra gjeldene smittevernregler.
  • Komiteen avventer nasjonale føringer og råd for 17. mai-arrangementer.
  • Alternative måter å markere dagen på legges frem for lokal politisk ledelse tidlig i 2021.

Anbefaling til 17. mai-komiteer ved kommunens grunnskoler.
- Avvent planlegging av lokale arrangement, til det er kommet mer konkrete anbefalinger.
- Vent med å booke utstyr eller inngå forpliktene økonomiske avtaler.


Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål knyttet til 17. mai.
E-postadressen er: 17maikomiteen@lorenskog.kommune.no 

Sentral 17. mai-komite i Lørenskog 2021:
Øivind Hansen (leder), Anne Wuttudal, Nicholas Vogt, Anita Bekkesletten Hykkerud, Jørn Mathisen, Gard Haglund, Maritta S. Moen, Toini Kristensen, Tom Andersen og Lasse Smith

Vennlig hilsen 

17. mai komiteen