17. mai - 2021

(5. februar 2021)

Oppdatering 17. mai 2021.

Formannskapet behandlet onsdag 3. februar 17. mai-komiteens forslag til gjennomføring av nasjonaldagen i Lørenskog 2021.

Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling:

  • 17. mai-komiteen for 2021 gjennomfører et nedskalert program med et arrangement på Flaggfjellet med eller uten et begrenset antall publikum og omreisende korps som spiller i nabolag, ved institusjonene og på Ahus.
  • 17. mai-komiteen utreder mulighetene for digitale løsninger.
  • Ytterligere arrangementer tilpasses og justeres i tråd med lokale og nasjonale smittevernråd på det aktuelle tidspunktet.

Vi oppfordrer alle lokale 17. mai-komiteer om å ikke inngå økonomisk bindende avtaler i forbindelse med planlagte arrangementer ved skolene 17. mai. Hvis situasjonen endrer seg og det åpnes opp for lokale arrangementer vil vi informere de lokale 17. mai-komiteene raskt. Slik det ser ut nå er muligheten for at det åpnes opp for arrangementer sentralt og lokalt liten.

Informasjonsmøte med lokale 17. mai-komiteer og FAUer

Lokale 17. mai komiteer og FAU inviteres til digitalt informasjonsmøte 18. februar kl. 18.00. 
Presentasjonen fra møtet kan lastes ned her. (PDF, 6 MB)

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål knyttet til 17. mai.
E-postadressen er: 17maikomiteen@lorenskog.kommune.no 

Sentral 17. mai-komite i Lørenskog 2021:
Øivind Hansen (leder), Anne Wuttudal, Nicholas Vogt, Anita Bekkesletten Hykkerud, Jørn Mathisen, Gard Haglund, Maritta S. Moen, Toini Kristensen, Tom Andersen og Lasse Smith

Vennlig hilsen 

17. mai komiteen