17. mai i Lørenskog 2020

Informasjon om 17. mai-feiringen i Lørenskog


Kommunestyret vedtok i 2017 å satse på felles 17. mai-feiring i Lørenskog kommune. Verdien av et felles arrangement er blant å bidra til å bygge opp under felles Lørenskog-identitet for barn, voksne og unge i kommunen. Det er et mål at alle skolene går i felles 17. mai-tog innen 2021.

Hovedtoget går fra Skårer Gård til Rådhusparken, hvor det er et kort arrangement - før elever og foresatte fortsetter feiringen på skolene. For mer informasjon, trykk på menyknappene over.
Det holdes lokale 17. mai-arrangement på skolene i etterkant av fellesarrangementet. Se hjemmesiden til hver enkelt skole for informasjon om dette.

De barnehagene som ønsker å delta i det sentrale 17. mai-toget, kan møte opp på Skårer gård kl. 11.30. Alle barnehagene vil gå bak siste skole i toget.
 

Sentral 17.mai-komitee i 2020 er:
Øivind Hansen (leder), Anne Wuttudal, Anita Bekkesletten Hykkerud, Nicholas Vogt, Maritta S. Moen, Tom Andersen, Lasse Smith, Tom andersen og Inger Solberg.