10 år med Frisklivssentralen Lørenskog

Frisklivssentralens trening i Rådhusparken Anneline Fossum, Lørenskog kommune  I 10 år har vi i Frisklivssentralen Lørenskog støttet folk som ønsker å endre kostholdet, komme i gang med fysisk aktivitet eller slutte med snus og røyk. I løpet av disse årene har tusenvis av lørenskauinger møtt Frisklivssentralen på ulikt vis gjennom treningsgrupper, samtaler, kurs, aktivitetskampanjer og foredrag. 

Frisklivssentralen Lørenskog er et helsefremmende tilbud som startet som et samarbeid mellom helsetjenesten og kultursektoren. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Frisklivssentralen har tilbud som dekker hele livsløpet, direkte og indirekte, og bidrar også i folkehelsetiltak som for eksempel kostholdsundervisning for ansatte ved SFO og barnehager. 

Vi som jobber i Frisklivssentralen har ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap som gjør at vi kan gi mangfoldige tilbud til de som ønsker å endre sine levevaner. 

Gjennom våre 10 år i Lørenskog har vi fått mange gode tilbakemeldinger. Flere har fått hjelp til å slutte å røyke eller nå aktivitetsmålet sitt.

- Deltakere har fortalt hvordan kursene har gitt dem tilbake overskudd og hverdagsglede. Andre har fortalt at Frisklivssentralen har hjulpet dem tilbake i jobb, sier Marthe, fysisk aktivitet- og helserådgiver i Frisklivssentralen.Frisklivssentralens trening i Rådhusparken Anneline Fossum, Lørenskog kommune  

- Vi jobber med "små skritt" og fokuserer alltid på der personen befinner seg nå, fortsetter May Kristin, fysioterapeut ved Frisklivssentralen og med siden starten. 

Har du noen mål du ønsker å nå? Ta kontakt med oss i Frisklivssentralen på telefon: 67 49 50 33 eller e-post: frisklivssentralen@lorenskog.kommune.no.

Du kan også treffe oss på 10-årsmarkeringen på Sørlihavna den 13.september. Mer informasjon kommer.

Les mer om oss og våre tilbud.