22. juli - vi skal aldri glemme

Erlend Aas NTB     

Det er 10 år siden vi våknet opp til en vanlig, men regnfull sommerdag. Vi ante fred og ingen fare. I dag – 10 år etter, vet vi at ekstreme holdninger og terror kan ramme oss når vi minst aner det. Og den kan ramme barn og unge.

Da bomben smalt i regjeringskvartalet, traff det mange av oss midt i hjertet. Det var et sjokk å se bildene fra et ødelagt regjeringskvartal, som kanskje var det mest åpne regjeringskvartalet i verden, - en åpenhet vi hadde vært så stolte av. Nå var det denne åpenheten som gjorde oss så fryktelig sårbare.

Det som er mest umulig å ta innover seg, er at barn og unge skulle bli mål for en terrorist. En terrorist som sa at han var i krig. «Fienden» var intetanende barn og unge som han lokket i en felle. Barn og unge som hadde valgt å ta turen til Utøya for å tenke høyt og dyrke på fellesskapet, slik de hadde gjort i alle år. Når du er i krig, vet du at verden er farlig og at du løper en stor risiko. Barna og de unge på Utøya trodde de var på verdens tryggeste sted.

Ungdommens engasjement er noe av det fineste og viktigste som finnes. Ungdom er ikke avslepne, de har ofte en mer grunnleggende oppfattelse av hva som er riktig og galt. For oss voksne er ungdommens tanker avgjørende for å møte framtida. De korrigerer våre innarbeidede tanker og standpunkt og er veiviser for hva som vil møte oss framover. Vi må møte ungdommens engasjement og deres politiske krav med interesse og respekt. De må se at deres stemme teller og oppleve at de er med på å forme samfunnet. Utøya og andre ungdomspartiers politiske verksteder, er en viktig del av dette.

Vi er imponerte og stolte over at AUF har klart å gjenreise Utøya som en åpen og inkluderende arena for å diskutere og lære. Vi vil benytte anledningen til å gratulere med den ærefulle Fritt Ords Honnørpris.

22. juli har vist at vi ikke kan ta demokrati og frihet for gitt. Vi som setter demokratiet veldig høyt, er nødt til å kjempe for disse verdiene hver eneste dag. Derfor verner vi også om demokratiet i vårt daglige virke som lokalpolitikere i en middels stor kommune. Vi jobber for at vi alltid skal ha en god tone i kommunestyret her i Lørenskog. Meninger og ideologier kan være ulike, men det er når disse brytes mot hverandre at vi klarer å skape bedre samfunn - sammen. Mens hatretorikk, vold og ekstreme handlinger har ikke plass i vårt demokrati.

Vi er vokst opp med besteforeldre som opplevde 2. verdenskrig, i to land som sto mot hverandre i krigen. På hver sin måte har de formidlet til oss hvor ødeleggende og grusom kampen for demokratiet kan være. Den generasjonen finnes ikke lengere. Våre ungdommer vokser opp uten tidsvitner fra den tiden. Men vi har andre tidsvitner, fra regjeringskvartalet, fra Utøya eller flyktninger fra land i krig. Vi må la de få slippe til, lytte til deres historier og skape arenaer for felles samtaler og refleksjon.  

Angrepet den 22. juli må være noe vi tar med oss som en del av vår historie. Vi kan ikke ta demokratiet, freden og friheten for gitt. Vi må passe på at den vonde lærdommen ikke blir borte, men brukes slik som på Utøya – til å bygge nye fellesskap og vår evne til å forsterke våre demokratiske verdier.

Vi minnes ofrene. For dem, men også for de etterlatte og for oss selv, skal vi aldri tie, aldri glemme. Vi føler med alle de nære som ble berørt og fikk livet radikalt endret. Vi forsvarer og hegner om våre demokratiske verdier, slik det er slått fast i Grunnloven, som danner fundament for vår frihet og vår trygghet.

 

Ordfører                                                           
Ragnhild Bergheim                              

Varaordfører 
Ernst-Modest Herdieckerhoff

Ordfører Ragnhild Bergheim Jonas Ruud - Lørenskog kommune  Varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff Jonas Ruud, Lørenskog kommune