«A Change Is Gonna Come» – kommunedirektørens nyhetsbrev

portrettbilde av Kommunedirektør Ragnar Christoffersen  - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ragnar Christoffersen Farid Dino Omer, Lørenskog kommune

Kjære kollega

Jeg har ofte brukt sangtitler og tekster som «clickbaits» som det så fint heter på nyhetsspråket. Noen av dere har kanskje lagt merke til at musikksmaken min er nokså variert. Det går fra AC/DC til lett soul/blues, med artister som John Mayall og Tinsley Ellis. Jeg slapp heller ikke helt «uskadd» fra 80- og 90-tallet med Take That og Backstreet Boys, (men det kommer jeg aldri til å innrømme i offentlighet). Sangen ovenfor er for øvrig av Sam Cooke, og utgitt i et utall andre versjoner senere, blant annet av en av mine favorittartister – Seal.

Noen tenker kanskje at overskriften er inspirert av forrige ukes store hendelse, som for oss som jobber i kommunen var kommunevalget. Det kan den være, men det må jo de neste ukene, månedene og årene vise. Jeg har fått flere spørsmål om hva som skjer lokalt i etterkant av et kommunevalg. Jeg tenkte derfor at jeg i dette nyhetsbrevet skal forsøke å svare litt på det.

«Stemmer du bestemmer du»

Valgdagene i Lørenskog var også i år over to dager, men i tillegg har innbyggerne siden august hatt muligheten til å forhåndsstemme. Mange benyttet seg av muligheten til det, så det kom inn over 11 000 forhåndsstemmer. Tatt i betraktning av at det er drøyt 36 000 stemmeberettigede i kommunen, betyr det at mange benyttet seg av den muligheten. Totalt sett var det litt over 20 000 som stemte, noe som ga en oppmøteprosent på ca. 56 %. Det er dessverre lavere enn både vi som er ansvarlig for gjennomføring av valget og de folkevalgte ønsker seg. For som mange har både skrevet og sagt i forbindelse med valget – «stemmer du – bestemmer du». Det er viktig for lokaldemokratiet at så mange som mulig sier sin mening. Når vi evaluerer gjennomføringen vil vi se på om det er enda mer vi kan gjøre for å engasjere flere innbyggere i valget.

Ny sammensetning

Valget i år medfører en ny sammensetning av kommunestyret. Høyre ble denne gangen største parti med ca. 34 % av stemmene. Deretter fulgte Arbeiderpartiet med ca. 24 %, Fremskrittspartiet med ca. 13 %. Venstre og Sosialistisk Venstreparti fikk hver rett i overkant av 6 % av stemmene. I alt er det 11 partier som kommer til å være representert i det nye kommunestyret. Det er to flere enn i forrige periode. Konservativt og Partiet Sentrum fikk begge inn hver sin representant for første gang i Lørenskog.

Hva skjer nå?

I skrivende stund er det nok bare de politiske partiene som kan svare presist på det. Tradisjonelt sett foregår det nå forhandlinger mellom de ulike partiene, for å se på hvem som kan oppnå et politisk flertall. I Lørenskog betyr det at du må ha 24 eller flere (av 47) representanter i kommunestyret. Det har ingen av partiene i Lørenskog alene. De er derfor avhengig av å forhandle og å lage politiske samarbeidsavtaler. Noen steder er slike avtaler detaljerte, hvor de viktigste politiske temaer og saker er beskrevet, mens andre steder er de mere «valg-tekniske» som i større grad kun regulerer hvem som skal ha ulike verv og oppgaver.   

Med andre ord er ikke den harde jobben over for de folkevalgte enda. Nå må det forhandles mellom de partiene som ønsker å få flertall. Den 18. oktober skal det nye kommunestyret konstitueres. Da skal minimum ordfører, varaordfører og formannskap velges. Men vanligvis har noen politiske partier klart å forhandle seg frem til en enighet og et flertall, slik at også alle andre politiske verv og oppgaver blir fordelt. Som for eksempel hvem som skal sitte i ulike politiske hovedutvalg, kontrollutvalg og medvirkningsråd.

Politisk styring de neste fire år

I prinsippet er det altså først etter det konstituerende møtet at både innbyggere og vi som jobber i administrasjonen med sikkerhet vet hvem som skal styre kommunen i årene som kommer. Vår oppgave som kommunens administrasjon, og mitt ansvar som øverste administrative leder, er på mange måter lik embetsverkets oppgave på Stortinget i forbindelse med stortingsvalg. Vi skal sørge for at de nye folkevalgte får best mulig hjelp til å gjøre den jobben de er satt til av innbyggerne i Lørenskog – å utøve politisk styring av kommunen de neste fire årene. Det skal vi i administrasjonen gjøre gjennom å bidra til god opplæring i folkevalgtrollen, gi god støtte og service, legge frem godt utredede saker til beslutning og ikke minst godt samarbeid.

Ser fram til fortsatt godt samarbeid

Vi har hatt et svært godt samarbeid med hele kommunestyret og alle de politiske partiene i perioden som har vært, og jeg er helt trygg på at det vil fortsette! Jeg ser som alltid frem til å samarbeide med et nytt kommunestyre.  

Nasjonal sikkerhetsmåned

Avslutningsvis skal jeg innom et tema som stadig aktualiseres – sikkerhet. Kommunen er stadig utsatt for forsøk på svindel og uautorisert tilgang til våre digitale systemer. Sikkerhetsmåned er en nasjonal kampanje som avholdes hvert år i oktober. Kampanjen har som formål å øke kompetansen og bevisstheten hos våre ansatte rundt IT-sikkerhet. I hele oktober kommer vi blant annet til å sende ut korte opplæringsleksjoner via e-post. Disse leksjonene inneholder nyttige tips og råd om IT- sikkerhet. Årets tema er «sosial manipulasjon», som er blitt en stadig mer vanlig metode for svindel. Her gjelder det å følge med!

Jeg håper alle ønsker å bidra til at kommunen får en tryggere og sikrere digital hverdag.

Ragnar