Berger barnehage er miljøvennlig og bærekraftig

I august 2020 åpnet Lørenskog kommune den nye barnehagen på Skårer syd, Berger barnehage. Barnehagen har fått en BREEAM very good-sertifisering, noe som betyr at det er bygd på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Oversiktsbilde av Berger barnehage på Skårer syd.  - Klikk for stort bildeBerger barnehage Ruta entreprenør AS

Allerede tidlig i planleggingen av Berger barnehage bestemte kommunen at prosjektet skulle gjennomføres på en miljøvennlig og bærekraftig måte og etter den standard som skal til for å få sertifiseringen BREEAM very good.

Hva er BREEAM?

BREEAM er et verktøy for å miljøsertifisere bygg, og står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Formålet med BREEAM-sertifisering er å motivere utbyggere til å gjennomføre byggeprosjekter på en bærekraftig måte, fra tidlig fase til bygget er ferdig og overlevert til eieren.

Et byggeprosjekt som har BREEAM-standard har kvaliteter ut over byggeforskriftens minstekrav. Sertifiseringen er basert på dokumenterte miljøprestasjoner i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Innenfor hver kategori er det definert ulike kriterier som bygget blir vurdert ut ifra. Det kan eksempelvis være energieffektivitet, innendørs luftkvalitet og mengde klimagassutslipp. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo flere poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

Et bygg kan sertifiseres til Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Bærekraftige løsninger i Berger barnehage

Bilde av prosjektleder Thomas Gillgren - Klikk for stort bildeProsjektleder Thomas Gillgren Thomas Østrem, Holte Academy.

– Målet om å få BREEAM very good-sertifisering utfordret oss til å vektlegge miljø og bærekraft høyt, forteller prosjektleder Thomas Gillgren.
– På Berger barnehage valgte vi derfor miljøvennlige løsninger som solcellepaneler som supplerende energikilde og sedumtak, grønt tak, som blant annet bidrar til det biologiske mangfoldet. Vi gjorde også en såkalt livsløpsvurdering av materialene som ble benyttet. Slik fikk vi et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen for et produkt er, fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk til 
avfallshåndtering, inklusive all transport og all energibruk i mellomleddene, forteller prosjektlederen.

BREEAM very good bidro også til at både vi som byggherre og Ruta entreprenør AS hadde miljøfokus i gjennomføringsfasen. For å få BREEAM very good-sertifisering stilles det blant annet strenge krav til fuktnivået i bygget. Entreprenøren valgte derfor å sette opp et telt over bygget i byggefasen for å begrense mengden fukt i bygget.

Ferdigsertifikat Breeam NOR, Berger barnehage. - Klikk for stort bilde
Ferdigsertifikat Breeam NOR, Berger barnehage. - Klikk for stort bilde

På nettsiden til Grønn byggallianse kan du lese mer om BREEAM.