De beste ønsker for 2022  - kommunedirektørens nyhetsbrev  

Portrettfotografi av kommunedirektør Ragnar Christoffersen - Klikk for stort bildekommunedirektør Ragnar Christoffersen Jonas Ruud, Lørenskog kommune Kjære kollega 

Så har vi nesten lagt bak oss nok et år med pandemi. Jeg tror de fleste ved inngangen til 2021 hadde håpet at dette året skulle bli helt annerledes enn det faktisk har vært. For 2021 har i likhet med 2020 vært sterkt preget av korona, smittevern, testing og vaksiner. Det siste, som skulle være veien ut av pandemien har allikevel ikke vært hele løsningen, i alle fall ikke så langt. 

For ansatte i brukernære tjenester har det også i år betydd svært høy arbeidsbelastning og en krevende hverdag i helsetjenester, skoler, barnehager, renhold med mer, mens det for andre har vært lange perioder med hjemmekontor hvor skillet mellom jobb og privatliv ofte kan bli utydelig. Men det har allikevel gått utrolig bra, takket være enorm innsats og fleksibilitet fra alle ansatte. Som kommunedirektør føler jeg voldsom stolthet og takknemlighet.   

Høy smitte og tiltakstrøtthet

Smittesituasjonen er igjen svært krevende i Lørenskog. Nok en gang ligger vi så og si høyest i landet når det kommer til smittetall. Selv om vi nå i mindre grad legger vekt på smittetall alene, er de allikevel bekymringsfulle. Både fordi det er en viss sammenheng med sykdomsbyrde, men også fordi koronaviruset igjen preger arbeidssituasjonen , innbyggernes hverdag, næringslivet og hele Lørenskog-samfunnet på en inngripende måte. Det er også annerledes og mer krevende å håndtere pandemien nå. Kriseforståelsen som de aller fleste hadde i begynnelsen av pandemien, er ikke lenger den samme. Tiltakstrøttheten er vesentlig større, og det er større faglig og politisk uenighet om hvilke tiltak som er forholdsmessige og akseptable. Det siste gjør det vanskeligere å samordne seg i vår region. Det er helt nødvendig å samordne seg med nabokommunene når vi jobber, bor og lever i en sammenvevd bo- og arbeidsmarkedsregion med høy mobilitet på tvers av kommunegrenser.  

La oss håpe at 2022 blir et bedre år enn de to foregående. Tross alt har vi fått mer kunnskap om hvordan en best håndterer en pandemi. I tillegg blir større deler av befolkningen over hele verden også vaksinert, slik at vi både kan stoppe spredningen og flere mutasjoner og at vi i løpet av året kan leve tilnærmet «normalt» igjen. 

Høyt tempo

Sett bort fra pandemien (noe som i og for seg er helt umulig), mener jeg 2021 har vært et forholdvis normalt år i Lørenskog. Utviklingstempoet er fortsatt svært høyt, både i kommuneorganisasjonen og i Lørenskog-samfunnet. Jeg får stadig demonstrert hvilken fleksibilitet og omstillingsevne organisasjonen vår har. Nylig var jeg på et seminar hvor foredragsholderen beskrev at «å endre en kommune er som å flytte en kirkegård, du får ikke noe hjelp av de som er der». Artig metafor, men etter min mening bare tull. Er det noe pandemien har vist oss er det hvilken iboende endringsevne og -vilje som eksisterer i organisasjonen vår. Oppgaver er blitt løst på nye måter og helt nye arbeidsmetoder er blitt tatt i bruk i rasende fart. Dette er vi rett og slett gode på!  

Vi har markert oss også i år

Det er også mye annet vi kan se tilbake på med stolthet i året som er gått. Vi har vunnet priser før, blant annet ble vi i 2019 kåret til Norges mest fremtidsrettede bykommune, og vi har også tidligere fått KS (kommunesektorens organisasjon) sin demokratipris for godt styresett. Utmerkelser er alltid ferskvare, så det er ingen grunn til å «hvile på laurbærene», men også i 2021 er det mye godt arbeid som er lagt merke til utenfor kommunegrensen. 

Jeg har tidligere nevnt barnevernet som på kommunebarometeret ble kåret til landets beste, mens Skårersletta-prosjektet ble nominert til prisen for årets klimatiltak. I november mottok vi bosettings- og integreringsprisen for godt arbeid med å bosette og integrere flyktninger. Begrunnelsen for prisen var blant annet; «Kommunen har i 2020 det beste resultatet i introduksjonsprogrammet blant de nominerte kommunene: 82 prosent av deltakerne avsluttet programmet ved å være i arbeid eller utdanning.»

Det er alltid hyggelig med oppmerksomhet og anerkjennelse for alt det gode arbeidet som skjer i hele kommuneorganisasjonen. Det er imidlertid mye og mange som ikke har fått noen pris, ei heller nok anerkjennelse eller oppmerksomhet. Hver dag går nesten 3500 ansatte på jobb for å gjøre en forskjell for de som bor i og trenger tjenester fra kommunen. 

Kommunestyret vedtok forrige onsdag budsjett for 2022, og det ble i den sammenheng uttrykt stor takknemlighet fra de politiske partiene. Jeg vil derfor med dette overbringe en stor takk, både fra kommunestyret og meg selv, for alt det hver og en av dere har lagt ned av innsats i 2021. 

Ansvarlig, godt og nøkternt budsjett for 2021

Neste års budsjett vil jeg beskrive som ansvarlig, godt og nøkternt. Det er et udramatisk «konsolideringsbudsjett», i den forstand at det ikke legger opp til hverken de store påplussinger eller reduksjoner, men bidrar til å holde stabil kurs. Etter at jeg la frem mitt forslag til budsjett i november, ble kommunen tilført drøyt 4 millioner kroner ekstra av den nye regjeringen. Det er disse midlene som i hovedsak alle partier var enige om å benytte til noen ønskede politiske prioriteringer som ikke lå inne i forslaget til budsjett. Av de nye tiltakene som fikk flertall i kommunestyret, vil jeg nevne 2 millioner ekstra til den pågående ungdomssatsningen, 1,5 millioner til sommerskole og 400 000 til flere opplevelseskort for barn og unge. Dette er gode tiltak og jeg vil berømme alle de politiske partiene for deres ansvarlighet. Med de store investeringene vi nå gjør i skoler, barnehager, omsorgsboliger med mer, må det utvises nøkternhet på alle områder. Det gjør at vi skal klare å levere både gode tjenester og skape økonomisk bærekraft i årene som kommer.  

Nå runder vi av 2021 i et fortsatt høyt tempo. Jeg håper imidlertid at dere kan leve julen på en sakte og god måte, sammen med deres nærmeste. Jeg håper hver og en av dere kjære kollegaer kan slappe av, lade batteriene og gjøre det som gir både ro og energi. En spesiell julehilsen går til dere som skal jobbe i jule- og nyttårshelgen.

Vi møtes på nyåret klar til nye tak – til det beste for Lørenskogsamfunnet. 

Til deg som fortsatt ikke er ferdig med julegavene, her kommer julegaveforslag fra Oren Arnold, amerikansk forfatter og journalist. Jeg synes det passer godt i disse korona-tider; 

Til din fiende - tilgivelse.

Til en motstander - toleranse.

Til en venn - ditt hjerte.

Til en kunde - service.

Til alle - nestekjærlighet.

Til hvert barn - et godt eksempel.

Til deg selv - respekt.

 

God jul og godt nytt år til dere alle!

 

Ragnar