EØS-finansiert samarbeidsprosjekt med Piła kommune i Polen

Ordfører Ragnhild Bergheim og varaordfører Beata Dudzińska i Piła har signert en samarbeidsavtale mellom de to kommunene på Losby Gods.   - Klikk for stort bildeOrdfører Ragnhild Bergheim og varaordfører Beata Dudzińska i Piła signerte en samarbeidsavtale mellom de to kommunene på Losby Gods.

Ordfører Ragnhild Bergheim og varaordfører Beata Dudzińska i Piła har signert en samarbeidsavtale mellom de to kommunene på Losby Gods.  

Målet er å dele praktisk kunnskap og erfaring om hvordan kommuner kan drive god samfunnsutvikling og tilføre nye perspektiver for lokal og regional utvikling.  

EØS-finansiert samarbeidsprosjekt

EØS-finansiering har gjort det mulig å etablere et stort samarbeidsprosjekt mellom norske og polske kommuner. KS har hatt i oppgave å finne norske partnere til 29 polske partnere med store utviklingsambisjoner. I mai 2022 ble Lørenskog koblet sammen med Piła i et prosjekt som varer fram til april 2024. 

I juni deltok Lørenskog på kick off i Warszawa. Der var det samlet ca. 200 deltagere fra Polen, Norge og Island.  

11. - 14. september besøkte Lørenskog Piła for første gang. I forrige uke kom Piła på besøk til Lørenskog og fikk blant annet oppleve forestillingen Spelemann på taket.  

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til KS  

Delegasjonen fra Pila kommune i Polen fikk blant annet en gjennomgang av utbyggingsprosjektene i Lørenskog på visningssenteret i Lørenskog hus