Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024-2027 ble vedtatt på onsdag. Kommunestyret behandler budsjettforslaget onsdag 13. desember, og fatter da endelig vedtak.

Her kan du lese formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan. 

Her er protokollen fra møtet.

Dersom du har innspill til budsjettet og/eller økonomiplanen, kan disse sendes til kommunen innen 12. desember på epost: postmottak@lorenskog.kommune.no og merkes "Budsjett 2024".

Eventuelle innspill blir videreformidlet til kommunestyret fortløpende og i forkant av kommunestyrets behandling.

Ved avstemning i formannskapet fikk fellesforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Partiet Sentrum flertall, og utgjør dermed formannskapets flertallsinnstilling (PDF, 921 kB) til kommunestyrets behandling av budsjettet.

Forslaget fra Arbeiderpartiet (PDF, 837 kB) og Sosialistisk venstreparti (PDF, 805 kB) ble også behandlet. Ingen av forslagene fikk flertall.