Gratulerer VOLT med prisen for årets fritidsklubb!

Syv mennesker som står foran en pressevegg med en sjekk og diplom. - Klikk for stort bildeAktivitetshuset VOLT med prisen – heder og ære, samt 10 000 kr som skal deles med ungdommene som skaper huset sammen med de ansatte! f.v: Stian Eriksen, Sturla Riis Mossefinn, Dima Hashisho, Atle Håland, Linda Huuse Andersen, Belén Asri, Embla Movafagh Polina Kovalenko

Aktivitetshuset VOLT er et unikt sted der idéer og drømmer blir til virkelighet. Derfor mottok de prisen «Årets beste fritidsklubb», slår juryen fast. 

Under Ungdom og Fritids landskonferansen i Bodø denne uka vant Aktivitetshuset VOLT en høythengende pris som årets fritidsklubb. 

─ Dette var en fantastisk og hyggelig overraskelse. Det er så mange som hver dag gjør en ekstra innsats for at Aktivitetshuset VOLT skal være et bra sted å være og lære. Da er det utrolig godt å få en slik anerkjennelse for arbeidet, sier en strålene glad leder av Volt, Linda Huuse Andersen. 

Juryens begrunnelse 

"Aktivitetshuset VOLT er et kulturhus i Lørenskog som brukes av unge mellom 13-25 år. Her er det stor variasjon av aktiviteter. Volt tilbyr en rekke kurs innen musikk, kulturproduksjon og nysirkus, og har øvingslokaler, studio, kurslokaler og scene. Her driver ungdom med alt fra matlagning, kunst, nysirkus, musikk, film og foto eller bare å slappe av i kafeen med venner. Huset rommer også møtelokaler for klubber og foreninger for ungdom.  

Aktivitetshus VOLT er en solid bauta i Lørenskog, som satser høyt på ungdomsmedvirkning og kultur. Det bygges relasjon til ungdom gjennom åpne aktiviteter og lavterskel-tilbud. De har et bredt tilbud som favner om mange ulike ungdomsutrykk, tar ungdommene på alvor og gir dem en profesjonell rammer for utvikling.  Det meste av aktiviteten på VOLT er basert på de unges initiativ og motivasjon. Her får ungdom nemlig hjelp til å omsette ideer til virkelighet, og lage helt egne prosjekter. Utgangspunktet deres er at alt er mulig, så lenge ungdom selv ønsker det. På VOLT er ungdom med å sette standarden, og får eierskap og ansvar."

Bakgrunn for prisen 

Ungdom og Fritids pris blir delt ut på Ungdom og Fritids årlige landskonferanse. Prisen deles ut for å løfte frem det gode arbeidet som skjer på fritidsklubber og ungdomshus rundt om i landet. Målet med Ungdom og Fritids pris er å gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på. 

Om Ungdom og Fritid 

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for over 120 000 ungdommer, ansatte og frivillige i kommunale eler kommunalt støttede fritidsklubber.

De har mer enn 670 medlemsklubber over hele landet, som vi bistår gjennom politisk påvirkningsarbeid, kurs- og konferansetilbud, støtteordninger, og flere spennende prosjekter både i Norge og Europa. 

Dette er Ungdom og Fritids nettside.