Handlingsplan for mobilitet og samferdsel

Hvor skal vi få nye sykkelveier? Hva vil bli gjort for å forbedre trafikksikkerheten til barn og unge? Hvordan skal kommunen arbeide for en mer bærekraftig bilbruk og samtidig sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper? 

 

Syklister over gangbru - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Spørsmål som disse og mange flere vil besvares i Handlingsplan for mobilitet og samferdsel 2022 - 2032. Planen vil fungere som et prioriteringsdokument for Lørenskog kommune og skal gi både tidsmessige og økonomiske rammer for tiltakene som foreslås iverksatt.

Tiltakene som vil vurderes i planen er relatert til følgende temaer: sykkeltilrettelegging, trafikksikkerhet, hjertesoner rundt skoler, kollektivtransport, snarveier, universell utforming, mikromobilitet, kampanjer for innbyggere, bærekraftig bilbruk, ladeinfrastruktur, drift og vedlikehold, støy og støv, digitale tjenester m.fl.

Arbeidet med planen startet opp våren 2021. Prosjektet har tilrettelagt for bred involvering. Både innbyggere, kommunens sektorer og andre eksterne aktører har bidratt. I løpet av 2022 vil planen lanseres digitalt. 

Ønsker du mer informasjon om arbeidet med Handlingsplan for mobilitet og samferdsel send e-post til komtek@lorenskog.kommune.no