Haneborg allé - midlertidig stenging ved nr. 53

Haneborg allé vil i perioden mandag 05.06. - fredag 09.06. være stengt for gjennomkjøring ved nr. 53 grunnet arbeid med avløpsledning i veien.

Trasé for myke trafikanter opprettholdes med tilsyn av vakter på stedet.

Omkjøring via Tors vei blir skiltet.

Kart som viser berørt område og omkjøringsvei. (PDF, 311 kB)