Har du fem minutter til oss? - spørreundersøkelse om Skårersletta

Illustrasjon av Skårersletta, busser, folkeliv - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Skårersletta når den er ferdigstilt

Lørenskog kommune inviterer grunneiere, utviklere, næringsdrivende, lag/foreninger og beboere med tilknytning til Skårersletta til en spørreundersøkelse om utviklingen av et levende sentrum langs Skårersletta.

 

Formålet med denne spørreundersøkelsen er å gi oss innsikt i hva Skårersletta kan og bør bli i fremtiden, hvilke planer, visjoner, utfordringer og ønsker du har for den nye sentrumsgata i Lørenskog.

Vi håper du kan sette av fem minutter til å svare på spørreundersøkelsen om hva du forventer eller ønsker at Skårersletta skal bli. 
Lenke til spørreundersøkelsen

Byliv og godt naboskap

Lørenskog sentrum har vært gjennom en hurtig utvikling som vil fortsette fremover. Vi ønsker at beboere, grunneiere og det offentlige sammen skaper et vitalt byliv og godt naboskap på Skårersletta.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil inngå i en rapport som vil utgjøre en del av grunnlaget for videre arbeid med Lørenskog sentrum. Rapporten utarbeides av A-lab arkitekter.

Undersøkelsen vil være åpen fra 6. til og med 27. september. Spørsmål eller kommentarer til spørreundersøkelsen kan rettes til Petter Hiis Bergh - petter@a-lab.no eller Torgrim Nonslid Eriksen - toreri@lorenskog.kommune.no.

Det er fint om du svarer på alle spørsmålene, men det er ikke et krav.

Lenke til spørreundersøkelsen

Takk for innspillene!