Helhetlig styring i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune skal sørge for at tjenestene våre fungerer godt og at vi utvikler oss i takt med samfunnet. For å få til dette må vi ha klare regler og rutiner for hvordan vi jobber. Vi må også samarbeide godt og dele på oppgavene. Vi skal sikre effektiv drift, nødvendig utvikling og omforme samfunnsoppdraget til gode tjenester og resultater for innbyggerne. For å få til dette på en god måte, trenger vi tydelig definerte prosesser med omforente beslutningslinjer og ansvarsfordeling.  

Diagram som viser Prinsipper for helhetlig styring i Lørenskog kommune  - Klikk for stort bildePrinsipper for helhetlig styring i Lørenskog kommune

 Slik gjør vi det hos oss 

Dokumentet “Helhetlig styring i Lørenskog kommune” er en policy, som betyr slik gjør vi det hos oss. 
I dokumentet beskriver vi hvordan vi jobber med planlegging, styring, evaluering og læring i kommunen på et overordnet nivå.  

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av helhetlig styring i kommunen, og derfor er policydokumentet dynamisk og revideres jevnlig. 

Hva er egentlig helhetlig styring? 

Helhetlig styring er en stor og viktig ledelses- og styringsprosess som vi i Lørenskog deler i tre delprosesser; planlegging, styring og evaluering og læring. 

Planlegging er å sette strategiske mål for utvikling av kommunen, og beskrive hvilke handlinger som må til for å nå målene.  

God styring betyr å organisere og koordinere aktiviteter slik at vi sikrer oppfølging av de handlingene vi har planlagt. 

Systematisk evaluering gir oss godt grunnlag for utvikling og læring.  

Hvem er ansvarlig for helhetlig styring? 

Vi har alle et ansvar for å bidra til god planlegging og styring. Kommunedirektøren, toppledergruppa og linjeledere har et spesielt viktig ansvar for å sette retning, igangsette aktiviteter i tråd med kommunens mål, og legge til rette for godt samarbeid om måloppnåelse. Avdeling for Styring og virksomhetsutvikling har et prosessuelt, overordnet ansvar for helhetlig styring i Lørenskog. I tillegg har avdeling for Strategi og samfunnsutvikling et definert ansvar for deler av prosessen, og det samme gjelder noen virksomheter i teknisk sektor.  

Her kan du lese Lørenskog kommunes policy for helhetlig styring.  (PDF, 427 kB)