Hvordan kan vi samarbeide for å skape et levende sentrum i Lørenskog?

Velkommen til verksted 12. juni kl. 12-15, Storstua, Lørenskog hus.

Skårersletta og nærliggende områder skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. Den nye sentrumsgata, den grønne og trivelige Skårerparken og alle de andre gatene og møteplassene i området, gir oss en unik mulighet til å skape et levende sentrum. Det vet vi at mange i kommunen ønsker seg. 

Lørenskog kommune og næringsforumet Lørenskog i Utvikling inviterer næringsliv i sentrum og andre relevante aktører til et samarbeid om hvordan sentrum skal utvikle seg til et attraktivt og bærekraftig sentrum som støtter opp under kommunens visjon «Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig».

Hva skal komme ut av verkstedene?

 • Bylivsforum
 • Bylivsbarometer
 • Strategi for Levende sentrum

Hva vil skje på første verksted?

 • Innledning ved ordfører og næringssjef.
 • Statusbilde for Lørenskog sentrum ved Gunnar Berglund fra Asplan Viak.
 • Kunnskap og inspirasjon fra eksperter på sentrumsutvikling
  • Julie Holck fra Living Cities (dk) jobber med rådgivning i sentrumsutviklingsprosesser og offentlig-private partnerskap i Danmark og Norge. Hun vil snakke ut fra sin mangeårige erfaring om hva som skal til for å lykkes.
  • Line Jeppesen er tidligere sentrumsleder for Fredrikstad næringsforening. Hun vil fortelle om en samarbeids-case som har gått over tid og gitt gode resultater.
  • Gro Sandkjær Hanssen fra OsloMet gir perspektiver fra forskning på inkluderende offentlige rom og «vertskapsrollen» med utvikling av lokaler i nyere boligprosjekter. 
 • Diskusjon om et felles fremtidsbilde for et levende sentrum i Lørenskog. 

Påmelding

Klikk her for påmelding til Verksted Levende sentrum.

Frist for påmelding er 5. juni.

Velkommen!