Informasjon om nytt kjøremønster i Løkenåsveien

Tirsdag 11. juni kl. 16:00 ble kjøremønsteret i Løkenåsveien endret.

De som skal til og fra Skåreråsen må kjøre via Skårersletta. Det blir ikke adkomst til Skåreråsen via Gamleveien. Skissene nedenfor viser nytt gang- og kjøremønster.

Gangtrafikken vil bli flyttet tidligere, men det vil være inngjerdet eller satt opp kjøresikring og det vil være flere folk i området til å rettlede hvor man skal gå. Følg skilt og oppmerket område.

Bussen vil fortsatt snu som den gjør i dag og bussholdeplassen vil være på samme sted inntil videre.

Kart som viser at veien er stengt rett ovenfor innkjørsel til Skåreråsen og at gangtrasé går på nedsiden av veien, på siden mot Skårersletta - Klikk for stort bildeNytt trafikkmønster rundt innkjørselen til Skåreråsen

 

Kart som viser avstenging ovenfor innkjørsel til Skåreråsen - Klikk for stort bildeNytt kjøremønster i Løkenåsveien

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det blir nye endringer.

Se prosjektets nettside for mer informasjon om prosjektet.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med:
Camilla Moen
Prosjektleder
Telefon: 41 65 54 57
E-post: cammoe@lorenskog.kommune.no