Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen - runde 7 

Illustrasjon: koronatilskudd til bedrifter - Klikk for stort bildeIllustrasjon: koronatilskudd til bedrifter

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Lørenskog har nå 1 155 000 kr til fordeling. Søknadsfrist er 28. mars 2022. Bedriftene kan søke kompensasjon for tap av omsetning/inntekt som følge av nasjonale tiltak av januar 2022.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden. 

Hvem kan søke om midler? 

Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
 
Lørenskog kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. 

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Vi vil prioritere å dekke deler av estimert omsetningssvikt sammenlignet med normalen. 

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar 2022. 

Bedrifter i disse bransjekodene vil bli prioritert: 

 • 55 Overnattingsvirksomheter 

 • 56 Serveringsvirksomheter 

 • 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet 

 • 82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 

 • 90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning (profesjonelle aktører) 

 • 93 Sports- og fritidsaktiviteter (uten idrettslag og -klubber) 

 

For alle overnevnte kategorier gjelder: 

 • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet 

 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen 

 • Maks søknadssum 100 000 kr 


Vi ber om følgende vedlegg:​ 

 1. Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge. 
 2. Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat 
 3. Årsregnskap 2020.   

Slik søker du 

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no 

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no  

 • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn 

 • Søk opp støtteordning – søk på Lørenskog – velg aktuell støtteordning 

 • Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn 

Informasjon om økonomi: 

 1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging jamfør offentlige smittevernkrav 

 1. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak 

 1. Andre kostnader 

 1. Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge. 

 1. Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat 

 1. Årsregnskap 2020. 
  Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter. 

 1. Konserntilknyttede bedrifter 
  Bedrifter som er en del av konsern MÅ rapportere inn offentlig støtte tildelt til alle bedrifter i konsernet og ikke bare for den lokale virksomheten. 
   

Hvordan behandles søknadene 

Lørenskog kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til én tildelingsrunde som skal være ferdig saksbehandlet primo april 2022. 

Søknadsfrist: 28.03.2022. 

For spørsmål kontakt: 

Næringskoordinator Humera Rasul, 
humras@lorenskog.kommune.no 

Næringssjef Camilla Håltem 
cahalt@lorenskog.kommune.no