Kulturlandskapsprisen 2022 til Fredrik og Marianne Benterud ved Nordre Våler gård

Prisvinnere mottar kulturlandskapsprisen i form av en sjekk - Klikk for stort bildeFra venstre: Ole Haug leder i Lørenskog Landbruksforening, Ragnhild Bergheim ordfører, Fredrik og Marianne Benterud prisvinnere, Knut Samseth landbrukssjef Ana Nilsen Under kommunestyremøtet 21. september ble kulturlandskapsprisen for 2022 delt ut.

Kulturlandskapsprisen har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene Rælingen, Lørenskog og Oslo. Prisen skal bidra til å synliggjøre innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og stimulere til å ta vare på kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

Årets jury, bestående av representanter fra landbruksnæringen og de tre samarbeidskommunene, har valgt å tildele Kulturlandskapsprisen 2022 til Fredrik og Marianne Benterud ved Nordre Våler gård, for deres mangeårige engasjement i å ta være på kulturlandskapet i Sørbygda i Lørenskog kommune. 

Fredrik og Marianne Benterud fra Nordre Våler gård driver med korn- og grasproduksjon. De leier jordbruksarealer fra 14 forskjellige eiere i Lørenskog og holder med det et ganske stort område i hevd. På gården har de en stor besetning av ammekyr og er én av totalt tre gårder i kommunen som fortsatt driver med husdyr. Familien Benterud eide opprinnelig Benterud gård, som ble solgt og området er nå bebygget. De kjøpte Nordre Våler og Fredrik Benterud tok over driften etter sin far. I de siste årene har familien Benterud gradvis utviklet husdyrbesetning på gården og har valgt å fortsette med dyrehold. Dyrene til Benterud går på beite og pleier kulturlandskapet i Sørbygda.

Løfte frem en ny generasjon bønder

Bilde av kuer som går mot kameraet - Klikk for stort bildeKyr på beite - Nordre Våler gård Ana Nilsen     Juryen mener at det er viktig å løfte frem den nye generasjonen av bønder som står på og viser at det er mulig å drive med matproduksjon i et område som er under byggepress slik som i Lørenskog. Marianne og Fredrik Benterud er en inspirasjon og et forbilde som viser at det er mulig å kombinere landbruksdrift med dyrevelferd og selvforsyning. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel for det gode samspillet mellom aktiv bruk av jordbruksarealer, landskapsopplevelser og bevaring av kulturlandskapet i Sørbygda.

Vi gratulerer Fredrik og Marianne Benterud med Kulturlandskapsprisen for 2022