Lørenskog er godkjent som trafikksikker kommune

Mandag 19. september erklærte representanter fra Trygg Trafikk Lørenskog som trafikksikker kommune. I et godkjenningsmøte med ordfører, kommunedirektøren, kommunedirektørens ledergruppe og flere representanter fra kommunen ble det slått fast at kommunen tilfredsstiller kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Under møtet fikk de forskjellige sektorene i kommunen presentere sitt trafikksikkerhetsarbeid, og dokumentasjonen de har levert for at kommunen skulle bli godkjent.

Trygg Trafikk kom med gode tilbakemeldinger på arbeidet som gjort og godkjente kommunen for 3 år.

Hva er trafikksikker kommune og hva betyr dette for oss?

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk. Kriteriene denne ordningen tar utgangspunkt i lover og forskrifter kommunen er pålagt å følge, og bidrar til en systematisering av dette trafikksikkerhetsarbeidet.

Ifølge Trygg Trafikk er trafikksikker kommune et kvalitetsstempel som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner og planer for sitt trafikksikkerhetsarbeid. Som trafikksikker kommune har Lørenskog kommune et spesielt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for innbyggere, besøkende og næringsdrivende i   kommunen.

Det at vi nå er godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke kan skje ulykker i kommunen vår, men det viser at vi jobber systematisk for at det ikke skal skje.

Hvilke kriterier må oppfylles for å bli godkjent?

For å bli godkjent som Trafikksikker kommune stiller Trygg trafikk en rekke krav til dokumentasjon og rutiner som skal være på plass. Det stilles blant annet krav til rutiner for hvordan barnehagene og skolene ferdes på tur, dokumentasjon på hvordan det jobber med trafikkopplæring og hvordan man samarbeider med foreldrene til barna.

Full liste over kriterier vil du kunne lese på Trygg Trafikk sin nettside.

 Trygg Trafikk