Lørenskog kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger

Leiligheter i Lørenskog - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud

Lørenskog kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. 

Boligene

Lørenskog kommune har behov for 100 utleieboliger i 2023, 100 utleieboliger i 2024 og 100 i 2025. 40 % av disse, (40 boliger pr. år) vil Lørenskog kommune, til enhver tid, ha rett til å tilvise til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

I hovedsak er alle type leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. 

Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger. Lørenskog kommune ønsker å tilby boliger som ligger i ulike deler av kommunen, men i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger til vanskeligstilte med kommunal tilvisningsrett, se Husbanken.no.

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Innlevering av tilbud

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:

Lørenskog kommune,

Tor Olav Tveit

Telefon: 94 78 92 67

E-post: tortve@lorenskog.kommune.no

Rudi Aleksander Paulsen

Telefon: 47 78 54 48

E-post: rudpau@lorenskog.kommune.no