Lørenskog kommune sender en spørreundersøkelse til alle våre innbyggere over 16 år

Illustrasjon: Hva mener du om vår håndtering av pandemien? - Klikk for stort bilde 

Lørenskog kommune ønsker å vite hvordan du har opplevd kommunens arbeid gjennom koronapandemien. Vi sender derfor ut en e-post til alle innbyggere over 16 år, med invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse.

E-posten kommer fra e-postadressen: lorenskog@innbyggerkontakt.no. Den sendes ut fredag 22. april kl. 18:00 (men det kan ta litt tid før alle mottar den).

Det er en lenke i e-posten som leder til et spørreskjema på questback.com. Spørreundersøkelsen er anonym og vi ber ikke om informasjon som kan identifisere deg.

Dette er teksten i e-posten

Lørenskog kommune ønsker å vite hvordan du har opplevd kommunens arbeid gjennom koronapandemien. Vi ber deg derfor delta i en spørreundersøkelse. 

Hei, 

Innbyggerundersøkelsen er en del av en ekstern evaluering av Lørenskog kommunes håndtering av koronapandemien. Evalueringen vil bli lagt fram for kommunestyret og vil bli brukt til å forberede kommunen på lignende krevende situasjoner. 

Lenke til undersøkelsen

Trykk deg inn her for å svare på spørreundersøkelsen.

Vi håper mange vil delta

Ved å svare på undersøkelsen bidrar du til at vi får et mest mulig riktig inntrykk av hvordan våre innbyggere opplevde håndteringen. Jo flere som svarer, desto mer verdifullt blir resultatet. 

Varighet

Det tar ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen. 

Hvem er e-posten sendt til?

Denne e-posten er sendt til alle innbyggere over 16 år i kommunen som har registrert e-postadressen i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi sender til så mange, fordi vi ønsker at flest mulig skal få si sin mening. 

Spørsmål

Har du spørsmål til utsendelsen, send e-post til: henvendelser-korona@lorenskog.kommune.no

Frist 

Frist for å svare er ut fredag 29. april.  


Med vennlig hilsen 

Lørenskog kommune