Lørenskog kommune søker ny direktør for for helse, omsorg og mestring

Lørenskog kommune søker ny direktør for Helse-, omsorg- og mestringssektoren (HOM). Den nye direktøren vil ha en sentral og strategisk rolle som en del av toppledergruppen i kommunen.

Sektoren består i dag av tre stabsenheter og fem virksomheter, med til sammen ca. 1 700 ansatte. Stillingen innebærer ansvar for sykehjem, hjemmetjenester, bo- og omsorgstjenester, rus og psykisk helse, NAV, helsefremmende og forebyggede tjenester, samfunnsmedisinske tjenester, samt koordinerende stabstjenester.

Les mer og søk på stillingen her