Lørenskog-samfunnet og kommunens ansatte stiller opp

kommunedirektørens nyhetsbrev - april 2022

 

Portrettfoto av Kommunedirektør Ragnar Christoffersen i Lørenskog kommune - Klikk for stort bildeKommunedirektør i Lørenskog kommune Ragnar Christoffersen Lørenskog kommune

Kjære kollega

 

Det er en liten stund siden jeg skrev forrige nyhetsbrev og mye har skjedd siden da. Først og fremst er det nok den brutale krigen i Ukraina som har preget oss alle.

Vi hadde akkurat avviklet de regelmessige beredskapsmøtene i forbindelse med pandemien da krigen startet i Ukraina, og beredskapsrådet måtte reetableres. Vi forstod at vi måtte planlegge for å motta langt flere flyktninger enn vi vanligvis gjør.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det gikk ikke mange dagene før vi fikk beskjed om at det skulle opprettes et akuttinnkvarteringsmottak på Thon Hotel Triaden. Til stor overraskelse for både oss og hotellet. Det er UDI som oppretter mottak, og det er mottaksoperatører (som HERO i Lørenskog) som drifter dem.

Siden opprettelsen av mottaket skjedde raskt, rakk verken vi, hotellet eller HERO å forberede oss. Kommunen fikk derfor langt mer omfattende oppgaver enn hva vi i utgangspunktet skal ha. Dette løste alle våre fagfolk på en svært imponerende måte!

Etter kun få dager, fikk vi oss en ny overraskelse - mottaket ble omgjort til et mottak for uregistrerte flyktninger, og alle som kom til Lørenskog i den første gruppen ble sendt videre.

Tydelige tilbakemeldinger til UDI og statsforvalter

Mange følte nok at dette ble kommunisert svært dårlig. Lørenskog-samfunnet med sine fantastiske lag, foreninger og frivillige hadde stilt opp for å få flyktningene til å føle seg trygge, ivaretatt og velkomne. Som kommune var vi også svært frustrerte over mangelen på informasjon.

Vi forstår selvfølgelig at dette er en svært krevende situasjon for nasjonale myndigheter, og vi må alle være rause og tolerante i denne situasjonen, men informasjon er nødvendig for at vi skal løse dette på en best mulig måte. Vi har derfor sammen med andre kommuner i tilsvarende situasjon vært tydelige i våre tilbakemeldinger til UDI og statsforvalter.

Jeg synes informasjonsflyten allerede er blitt bedre og jeg er nok en gang imponert over Lørenskog-samfunnet og ansatte i kommunen som har stått på og strekt seg lengre enn langt for at dette skal bli så bra som det kan, i en veldig vanskelig og vond situasjon for mennesker på flukt.

Rehabilitering av rådhuset

Som tidligere nevnt har pandemi-håndteringen gått over i en ny fase. I all hovedsak håndteres dette nå innenfor kommunens «ordinære» drift. Mange er glade for det og at arbeidshverdagen igjen er tilnærmet normal.

En normal arbeidshverdag er etterlengtet av oss alle, og sånn sett er det ikke bare med lett hjerte at vi nå skal i gang med en enkel rehabilitering av rådhuset. Det er helt nødvendig, for rådhuset er 50 år i år og preget av tidens tann - særlig på innsiden. Det er trangt og har for dårlig plassutnyttelse, samt hverken god ventilasjon eller varmestyring. Arbeidsforholdene har ikke vært tilfredsstillende.

Det vil bli bra når det står ferdig våren 2023, men i perioden frem til vi kan ta de nye lokalene i bruk må vi jobbe mer hjemmefra og i midlertidige kontorer i andre kommunale bygg. Men med den endringsviljen og tilpasningsdyktigheten vi har sett de siste årene, så går også dette bra, det er jeg trygg på.

Fortsatt høy befolkningsvekst og store satsinger

En annen ting som preger både Lørenskog-samfunnet og kommuneorganisasjonen vår er fortsatt høy befolkningsvekst. Tallene for 2021 er akkurat klare, og nok en gang vokser kommunen vår mest i landet, med ca. 4,6%. Det tilsvarer en nettoøkning på rett i underkant av 2000 nye innbyggere i 2021. Det vil si at vi per i dag antagelig er rundt 46 000 innbyggere i kommunen. Vi er altså en stor kommune i nasjonal målestokk, rundt den 20 største av i alt 356 kommuner i landet.

Så sterk befolkningsvekst er krevende å håndtere, særlig når det skjer mange år på rad som det har gjort hos oss. Jeg skal komme mer tilbake til det i et senere nyhetsbrev.

Befolkningsvekst gir økonomisk vekst og muligheter til kommunale satsinger som er få andre kommuner forunt. Rehabilitering og bygging av nye kommunale bygg, aktivitetsparker, treffsteder og opprusting av veier og anlegg er én av dem. Fjellhamar skole med svømme- og idrettshall og nye Skårersletta og Skårerparken nærmer seg, nye Rolvsrud stadion er i startgropa, mens Sørlihavna aktivitetspark, omsorgsboligene i Løkenåsveien og Downtown i Lørenskog hus er ferdigstilt. Flere nye flotte barnehager og omsorgsboliger har også kommet til de siste årene.

Og enda mer ligger rett foran oss, blant annet rehabilitering og utvidelse av Benterud skole som skal være ferdig i 2024 og Åsen skole i 2026, for å nevne noe. Det har skjedd og vil altså fortsatt skje mye i Lørenskog i årene som kommer.

Vi har antagelig landets mest ekspansive investeringsbudsjett. Det er ikke enkelt å håndtere så mange store, viktige og tidskritiske prosjekter samtidig. I tillegg har pandemien krevd mye av oss, og flyktningstrømmen i forbindelse med krigen i Ukraina vil kreve mye av oss fremover.

Godt økonomisk resultat i 2021

Flotte nye bygg må også fylles med innhold. Det betyr at vi kontinuerlig må ansette nye kollegaer for å sørge for gode tjenester til innbyggerne. I tillegg må vi sørge for at kommuneorganisasjonen vår er effektiv, moderne og tilpasset innbyggernes forventninger – alt dette kombinert med god økonomisk styring. Det er derfor gledelig at vi også i 2021 hadde et godt overskudd. Det skal sies at det ikke er et Lørenskog-fenomen alene, for de fleste kommuner hadde det samme. I all hovedsak skyldes det økte skatteinntekter. De som fortjener skryt, er alle ansatte som har bidratt til god økonomisk styring i de kommunale virksomhetene. Det er kanskje mer krevende i Lørenskog enn andre steder, nettopp på grunn av det store presset vi opplever på tjenestene våre som følge av befolkningsveksten.

Noen vil kanskje tenke at en kommune ikke bør gå med overskudd, men benytte alle tilgjengelige midler i driften. Vi kunne helt sikkert brukt mere penger til veldig mange gode formål. Men akkurat som i privatøkonomien, er det å ha noen kroner «på bok» viktig når uforutsette hendelser oppstår. Disse sparekronene gjør oss i stand til å håndtere slike hendelser uten å måtte ta store, uønskede grep der og da, men i stedet holde stø og stabil kurs. Det er en stor fordel både for innbyggere og ansatte.

Årets lønnsoppgjør

I disse dager pågår også lønnsoppgjøret. I helgen ble det enighet mellom industrien (frontfaget) og NHO. De endte opp med en ramme på 3,7%, hvor prisstigningen var beregnet til 3,3%. Med andre ord en liten bedring av kjøpekraften.

For offentlig sektor startet forhandlingen 6. april. Det er vanskelig å vite når det kan foreligge et resultat.

I år er det et såkalt hovedoppgjør, noe som betyr at partene forhandler om mer enn bare selve lønnstillegget. Jeg har en følelse av at det kommer til å bli et krevende oppgjør, for forventningene er høye. Det er forståelig etter to svært krevende år for kommunalt ansatte.

Jeg håper på et godt oppgjør og at partene kommer til enighet, og at vi på den måten unngår streik. Vi har et svært godt samarbeid med de lokale arbeidstakerorganisasjonene og jeg har stor respekt for dem og de lov- og avtalefestede virkemidlene som kan brukes i forbindelse med et lønnsoppgjør. Uansett utfall i de sentrale forhandlingene, skal kommunen som arbeidsgiver legge til rette for å håndtere dette lokalt på en god måte.

Nå er det igjen tid for noen fridager for de aller fleste av oss. Men ikke alle, for noen må også jobbe i påsken. Jeg sender en ekstra hilsen og takk til dere! Så håper jeg dere får muligheten til å ta litt fri på et senere tidspunkt.

Jeg vil gjerne sende en varm takk til dere alle for innsatsen så langt i 2022. Håper dere får noen velfortjente fridager med de nærmeste.

Ha en fin påskehøytid alle sammen!

Ragnar