Møte med næringslivet i Lørenskog

Bilde av presentasjon under møte med næringslivet - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer
I Vasshjulet på Lørenskog hus ble det onsdag 29. september avholdt et møte med næringslivet i Lørenskog om kommuneplanens arealdel. 

Blant de frammøtte var blant annet eiendomsutviklere, store og små bedrifter, og grunneiere. Hensikten med møtet var å invitere til medvirkning og dialog om kommuneplanarbeidet.

Kommunen var representert ved ordfører Ragnhild Bergheim, næringssjef Camilla Håltem, medvirkningsansvarlig i kommuneplanarbeidet Lillian Oterholt, og Erik Plathe fra Asplan Viak som er ekstern rådgiver.

Gruppeoppgaver og diskusjon

Deltagerne ble delt inn i grupper, og fikk i oppgave å svare på følgende spørsmål: Hva fungerer bra, og hva er utfordrende for å drive og utvikle næring i Lørenskog? Hvordan kan næringslivet være med og løse samfunnsbehovene i Lørenskog?

Det var stort engasjement blant de fremmøtte, og det kom fram mange nyttige innspill som vil bli tatt med i det videre arbeidet.  

Videre medvirkning med næringslivet

Eiendomsutviklere, næringsdrivende, og grunneiere som ønsker det kan sette opp enkeltmøter med kommunen den 13. og 14. oktober. For å sette opp et møte, send en epost til kommuneplan@lorenskog.kommune.no.

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er på høring fram til 22. oktober. Fram til da er det åpent for alle å gi høringsinnspill.