Mottakere av kultur- og idrettsstipend for 2023

Bilde av mottakere av kultur- og idrettsstipend 2023 - Klikk for stort bildeFra venstre: Ragnhild Bergheim ordfører, Olivia Børresen, Herman Kristian Svensen, Helle Flood, Marie Lund Flaa og treneren til Even Magnus Evensrud. Gard Haglund

Under kommunestyremøtet 15. mai ble kultur- og idrettsstipend for 2023 delt ut. Totalt åtte stipend fordelt på to kulturstipend og seks idrettsstipend. 

Vi gratulerer alle stipendmottakerne!

Lørenskog kommunes stipendordning for aktører innenfor kommunens kulturliv er delt i to ordninger, et kulturstipend og et idrettsstipend. Det er avsatt 93 000 kr til stipendordningene. Dette året valgte Kultur-, idretts og frivillighetsutvalget å fordele summen likt på åtte søkere slik at hver av de får 11 650 kr.

Formålet med kultur- og idrettsstipendet er å premiere oppnådde resultater og å stimulere kulturutøvere til videre utvikling, utdanning og satsing. Stipend kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer som har gjort seg bemerket innen sin kultur- og idrettsgrengren.

Mottakere av kulturstipend

I år ble kulturstipendet tildelt: 

  • Filip Steensnæs (19 år) - musiker, gitar  
  • Helle Flood (15 år) - ballett

Mottakere av idrettsstipend

  • Olivia Børresen (15 år) - håndball og klatring
  • Oskar Farkas (17 år) - svømming
  • Maren Victoria Heggen (16 år) - turn
  • Erik Magnus Evensrud (17 år) svømming
  • Marie Lund Flaa (16 år) - skiskyting
  • Herman Kristian Svensen (17 år) - Cheerleading